[[ $root.alertMsgText ]]

Liiketoimintasuunnitelma

Taloa ei rakenneta ilman hyvää suunnitelmaa ja sama pätee yrityksen perustamiseen. Sen vuoksi ja yritystoiminnan tueksi laaditaan liiketoimintasuunnitelma. 

Liiketoimintasuunnitelma:

On työkalu, johon kiteytyy yrityksen koko liiketoiminta.

Auttaa hankkimaan rahoituksen ja liikekumppaneita.

Toimii myynnin ja markkinoinnin työkaluna.

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen käsikirja

Liiketoimintasuunnitelma on kuin yrityksen käsikirja, joka päivittyy ja elää yrittäjyyden mukana. Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on kuvata businesmallisi, yrityksen toimintatavat ja tavoitteet sekä tulevaisuuden kasvuhaaveet mahdollisimman selkeästi.

Suunnitelman avulla myös hahmotat ja jäsennät perustettavan yrityksen pyörittämistä ja siihen tarvittavia resursseja sekä seuraat yrityksen kannattavuutta - ja toimiihan se jopa työkaluna rahoitusta haettaessa.

 

Liiketoimintasuunnitelma on kuin yrityksen käsikirja, jonka pariin voi aina palata.

Hyvä liiketoimintasuunnitelma tuo esiin myös ne riskitekijät, jotka voivat vaikuttaa yrityksen menestymiseen. Samalla yritystoiminnasta rajataan pois sellaiset asiat ja toimenpiteet, joita ei aiota toteuttaa. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta tapauksesta voitaisiin käyttää vaikkapa palvelun tai tuotteen kohdentamista vain tietylle asiakasryhmälle.

 

Liiketoimintasuunnitelma kertoo myös sen, miten yritys aikoo markkinoida. Samalla käydään läpi markkinoiden kilpailutilanne, asiakasprofiilit sekä yrittäjän oma koulutus ja osaaminen. 

Liiketoimintasuunnitelma auttaa rahoituksen hankinnassa

OnnistuYrittäjänä.fi-palvelu opastaa kirjoittamaan liiketoimintasuunnitelman siten, että siitä on hyötyä liiketoiminnan aloittamisessa mutta myös rahoitusneuvotteluissa. Sen avulla on helppo keskustella mahdollisten ja tulevien liikekumppanien, rahoittajien tai vaikka tavarantoimittajien kanssa.

Tulevat rahoittajat haluavat aina nähdä liiketoimintasuunnitelman, jotta he voivat arvioida rahoitusta hakevan yrityksen edellytykset menestyä ja toimia kannattavasti.

Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma antaa käsityksen yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä. Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan myös haettaessa starttirahaa TE-toimistosta tai yritystukia ELY-keskuksesta.

Kuinka laaja suunnitelman pitää olla?

Liiketoimintasuunnitelman ei tarvitse olla mikään satasivuinen esitys, mutta sen tulee kertoa lukijalleen kaikki tärkeimmät yritystä ja yritystoimintaa koskevat tiedot, yrittäjän osaaminen sekä tulevaisuuden suunnitelmat.

Liiketoimintasuunnitelmaan kannattaa sisällyttää selkeä laskelma niistä investointikustannuksista ja muista juoksevista kuluista, joita yritystoiminnan käynnistäminen edellyttää. Merkitse suunnitelmaan myös kaikki säännölliset menot: palkat, puhelinlaskut, vuokrat, vakuutukset ja muut sellaiset kuluerät, jotka tulee kustantaa säännöllisillä tuloilla.

Pidä käsikirjasi ajan tasalla

Liiketoimintasuunnitelma kasvaa yrittäjyyden mukana. Suunnitelmaa kannattaa muokata ja päivittää säännöllisesti, sillä ne parhaat asiat oppii yleensä vasta matkan varrella. Sen vuoksi liiketoimintasuunnitelma toimii oivana työkaluna myös oman bisneksen kehittämisessä ja seuraamisessa sekä strategisten linjojen suunnittelussa koko yritystoiminnan ajan.

Luo ilmainen käyttäjätili ja kokeile suunnittelutyökalujamme!

Luo käyttäjätili


x