[[ $root.alertMsgText ]]

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Noin 2/3 suomalaisista yrityksistä ovat yhden hengen yrityksiä. Monen kohdalla se on pysyvä valinta. Toisaalta yritykset toimivat tyypillisesti kilpailutilanteessa, jossa markkina-asemia pyritään valtaamaan ja kasvattamaan. Yrittäjä saattaa joutua huomaamaan, ettei hän voi kasvaa yksin. 

 

Aloittava yritys kaupitsee yleensä perustajansa osaamista. Antenniasentaja, ohjelmistokouluttaja tai hienopuuseppä perustaa yrityksen voidakseen markkinoida omaa työpanostaan. 

 

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tulee tavallisesti pohdittavaksi silloin, kun erilaiset oheisvelvollisuudet alkavat viedä liikaa aikaa niiltä töiltä, joilla yritys ansaitsee. Antenniasentajan on vaikea vastata asiakkailleen ollessaan katolla, ohjelmistokouluttaja ei kirjanpidoltaan ehdi opiskella itse, puuseppä ei ehdi etsiä uutta asiakasta kun työt vanhalle ovat kesken.

Työnantajaksi pienin askelin

Työntekijän palkkaamisessa ottaa aina suuren vastuun. Riittävätkö yrityksen tulot uuteen menoerään? Onko työtä tasaisesti tehtävänä esimerkiksi kausivaihteluista huolimatta? Onko työntekijän kyvyistä saatavissa luotettava kuva 4 kuukauden koeajan puitteissa, jottei työsuhteen purkaminen myöhemmin aiheuta työtekijälle karvasta ja yrittäjälle kallista pettymystä?

 

Siksi voi olla perusteltua pohtia resurssien lisäämistä pienemmin askelin. Vaihtoehtoja on monia.

Avun palkkaamiseen päädytään usein, kun erilaiset oheistehtävät alkavat viedä liikaa yrittäjän aikaa niiltä töiltä, joilla yritys ansaitsee.

Oppilaitosten yhteistyö

Voisiko harjoittelija avustaa sinua? Jos paikkakunnallasi toimii sopivan asteista ja suuntaista opetusta tarjoava oppilaitos, sieltä voi löytyä innokkaita opiskelijoita vailla koulutuksen edellyttämää harjoittelupaikkaa. Harjoittelujaksot saattavat olla hyvinkin puolen vuoden mittaisia, ja opiskelijat voivat olla sangen valmiita työhön esimerkiksi kieli- ja toimistoteknisten taitojensa puolesta.

Yrittäjien verkostoituminen

Voisiko kaltaisesi toinen yrittäjä ottaa jonkin asiasi hoidettavakseen? Kirjanpito on palvelu, jonka omaa tilitoimistoaan pyörittävä yrittäjä tarjoaa yllättävän edullisesti. Hänellä kuluu työhön vähemmän aikaa kuin sinulla.

 

Kirjanpidon ohella on monia muitakin tehtäviä, jotka voit antaa kumppanin hoidettavaksi erilaisin sopimusperustein. Postitustyöt, kuljetuspalvelut, provisiomyynnin, puhelinpäivystyksen… Onpa sellaisiakin yrittäjiä, joiden koko liiketoiminnan ytimenä on muiden osapuolten palvelujen hankinta ja yhteensovittaminen. Mm. rakennusalan projektinjohtopalvelut saattavat edustaa tällaista yrittämistä.

Työvoiman vuokraus ja määräaikaisuus

Mikäli tiedät tarpeesi tilapäiseksi, työvoimaa vuokraavat yritykset ovat eräs vaihtoehto. Tosin jotkut pitävät sitä pienelle yritykselle kalliina vaihtoehtona, mutta ainakin osa vuokratyön hinnasta selittyy sillä, että yrittäjä välttyy huolehtimasta erikseen työn sivukuluista. 

 

Jos taas työn sivukulujen hoitamisesta ei koidu liiallista vaivannäköä tai taloudellista taakkaa, työntekijän palkkaaminen määräaikaisena on mahdollisuus sekin. Silloin vain on huolehdittava, että määräaikaisuudelle on selkeä, hyväksyttävä peruste, kuten että työ rajoittuu johonkin sesonkiin, tapahtumaan tai aikaikkunaan.

Määräaikainen vai vakituinen työsuhde

Toistaiseksi voimassa oleva eli vakituinen työsuhde

Kaikesta edellä kirjoitetusta huolimatta vakituisen työntekijän palkkaamiseen liittyy monta mielekästä seikkaa. Vakituinen työntekijä perehtyy yrityksen toimintaan pitkäaikaisemmin ja paremmin, joten hänen työnkuvansa voi olla monipuolisempi, jopa yritystoimintaa kehittävä.

 

Vakituisen työntekijänkin työsuhde voidaan toki solmia tarpeen mittaisena. Se voi olla osa-aikainen, riippuen yrityksesi toiminnasta ja alasta.

Määräaikainen työsuhde

Mutta ei se määräaikainenkaan työntekijä huono idea ole – etenkin jos tarjoamasi työ on kausi- tai projektiluontoista. Opiskelijat kuuluvat myös yleensä tähän kategoriaan, sillä he etsivät työpaikkaa kesälle sekä talvikauden lomille.

 

Määräaikaisen työsuhteen perusteita voivat olla myös esimerkiksi sijaisuus, harjoittelu sekä työntekijän tai viranhaltijan oma pyyntö.

Työsopimus kannattaa

Kaikesta edellä kirjoitetusta huolimatta oman vakituisen työntekijän palkkaamiseen liittyy monta mielekästä seikkaa. Vakituinen työntekijä perehtyy yrityksen toimintaan pitkäaikaisemmin ja paremmin, joten hänen työnkuvansa voi olla monipuolisempi, jopa yritystoimintaa kehittävä. 

 

Vakituisen työntekijänkin työsuhde voidaan solmia tarpeen mittaisena. Se voi olla osa-aikainen. Kaikkiin työsuhteen muotoihin pätee kuitenkin yksi neuvo: työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena, vaikka laki ei sitä vaadikaan. Varsinkin jos työsuhteen ehdot poikkeavat jollakin tapaa ”tavallisen kokopäivätyön” ehdoista, ne kannattaa selvyyden vuoksi kirjata paperille. Valmis sopimuslomake löytyy esimerkiksi täältä, joskin sopimus on mahdollista laatia täysin vapaamuotoisesti. 

 

Kuinka paljon maksan palkkaa ja mitä muita kuluja tulee päälle?

Hyödynnä maksuton laskuri palkkauskulujen kartoittamiseen >>

 


x