[[ $root.alertMsgText ]]

Yrittäjän henkilöturva

Edes yrittäjät eivät ole vahingoittumattomia, vaikka he monesti taitavat niin kuvitellakin. Kysymys kuuluu: riittävätkö nykyiset vakuutuksesi turvaamaan sekä itsesi, yrityksesi että perheesi sen pahimman sattuessa? 

Myös arjen supersankari minimoi henkilöriskit

Yritystä uhkaavia riskitekijöitä kutsutaan muun muassa koneiden rikkoutumiseksi, asiakaskunnan hiipumiseksi tai esineellisiksi vahingoiksi. Ne ovat kuitenkin hieman helpommin hoidettavissa kuin se tosiasia, jos yrittäjä sairastuu tai joutuu onnettomuuden seurauksena työkyvyttömäksi. Silloin vaakalaudalla ei ole vain yrityksen talous vaan myös oman perheen hyvinvointi ja elanto.

 

Henkilöriskit voivat olla yrityksellesi suurempi uhka kuin arvaatkaan. Sen vuoksi jokaisen yrittäjän tulisi harkita oman henkilöturvansa laajuutta ja miettiä, selviäisikö hän nykyisillä pakollisilla vakuutuksilla kaikista laskuista ja menoista sen pahimman sattuessa. 

Mitkä vakuutukset tulee ja kannattaa ottaa?

Henkilöriskeihin varaudutaan pakollisilla ja vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla. Pakollisia ovat muun muassa lakisääteinen tapaturmavakuutus, yrittäjän itselleen ottama YEL-vakuutus ja työnantajan työntekijälleen järjestämä työntekijän eläkelain (TyEL) mukainen vakuutus.

Pakolliset vakuutukset eivät kuitenkaan aina kata kaikkea riittävällä tasolla, joten niiden lisäksi kannattaa ottaa myös vapaaehtoisia vakuutuksia, jotka täydentävät lakisääteisten vakuutusten antamaa turvaa.

Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset

Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen vakuuttamisen piiriin, joten on suositeltavaa, että hän hankkii itselleen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen. Yrittäjän tapaturmavakuutus kattaa työ- ja vapaa-ajan tapaturmat. Sen kylkeen sopiva TerveysPlus-vakuutus kattaa myös tapaturmavakuutuksesta puuttuvat sairaudet.

 

Matkavakuutus on luonnollisesti tarpeen kaikkialla – sen avulla varmistat tasokkaan hoidon matkatapaturman tai –sairauden yllättäessä reissullasi. Matkavakuutus kattaa myös esim. matkan peruuntumisen ja keskeytymisen. 

Työntekijälle otettavat vakuutukset

Työntekijän oikeuksiin kuuluu lakisääteinen tapaturmavakuutus, joka tulee tarjota kaikille työntekijöille.  

 

Yrityksesi ja liiketoimintasi menestystä tukevat henkilöstösi terveys, sitoutuminen ja palkitseminen: Kun tarjoat henkilöstöllesi kattavan henkilövakuutuksen, alennat poissaolokustannuksia ja palkitset työntekijöitäsi.

 

TerveysPlus-vakuutuksen avulla työntekijäsi pääsevät nopeammin hoitoon ja takaisin töihin.  Ja kuten yrittäjälle itselleen, myös työntekijälle voi ottaa matkavakuutuksen tai koko porukalle vapaa-ajan ryhmävakuutuksen, joka kattaa yhden tai useamman työntekijän vapaa-ajan tapaturmat.

Oikealle tasolle korotettu henkilöturva pelasti yrityksen konkurssilta

YEL-vakuutuksessa käytettävään työtuloon perustuva Kelan maksama sosiaaliturva ei yleensä riitä kattamaan yrittäjän ja hänen perheensä toimeentuloa, jos yrittäjän terveydelle sattuu jotain ikävää. Kuinka puuseppä tekisi työnsä, jos hän vaikka kaatuisi ja murtaisi kätensä?

 

Esimerkkitapauksessa yrittäjä loukkaantui kotimatkalla niin, että hän joutui jalkansa kanssa leikkauspöydälle. Tapaturmavakuutus korvasi sairaala- ja hoitokulut, jotka nousivat nopeasti satoihin euroihin. Tapaturman seurauksena yrittäjä jäi työkyvyttömäksi yli puolen vuoden ajaksi: tulot putosivat nolliin, eikä yrittäjä pystynyt nostamaan itselleen palkkaa.

 

Tämän seurauksena yrittäjän toimeentulo oli Kelan maksaman sairauspäivärahan varassa, jonka summa määräytyy voimassa olevan YEL-työtulon perusteella. Kannattaa muistaa, että Kela maksaa päivärahaa vain arkipäiviltä eli keskimäärin 25 päivältä kuukaudessa.

 

Yrittäjän tulot putosivat siis käytännössä puoleen, mutta perheen kulut pysyivät samalla tasolla. 

”Se olisi ollut konkurssi, jos ei olisi ollut vakuutukset oikealla tasolla.”

Kaikeksi onneksi yrittäjä oli hoitanut henkilövakuutusturvansa kuntoon. TerveysPlus-vakuutuksensa ansiosta hänelle maksettiin sairauspäivärahaa 21 päivän omavastuuajan jälkeen seuraavan puolen vuoden ajan, jonka hän joutui olemaan sairaslomalla. Näin ollen hän pystyi huolehtimaan perheensä kuluista ja menoista eli kauppareissuista ja lasten harrastuksista normaaliin tapaan.

 

Kun yrittäjä pääsi palaamaan töihin lähes seitsemän kuukauden tauon jälkeen, toiminta oli käytännössä aloitettava lähes alusta, ja vei aikaa ennen kuin yrityksen laskutus palautui tapaturmaa edeltäneelle tasolle.

Kun henkilöturva on korotettu oikealle tasolle esimerkiksi TerveysPlus-vakuutuksen avuin, ei konkurssin uhka paina ensimmäisenä mielessä, jos jotain ikävää sattuu. 

Artikkeliin liittyvät palvelut

[[ product.inCart ? 'Poista palvelukorista' : 'Lisää palvelukoriin' ]]

x