[[ $root.alertMsgText ]]

Hyvän liiketoimintasuunnitelman rakenne

Liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän keino hahmottaa yrityksensä mahdollisuudet, tavoitteet ja rajoitteet. Perinteisestä liiketoimintasuunnitelmasta kuitenkin usein unohtuu tärkeä ulottuvuus, eli pyrkimys syvälliseen asiakasymmärrykseen. Miksi palvelumuotoilu on tärkeää huomioida myös liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä?

 

Palvelumuotoilun tarkoituksena on käyttäjälähtöinen palvelukokemuksen suunnittelu. Tavoitteena on sekä tukea tarjoajan liiketoimintaa ja tavoitteita että vastata käyttäjän tarpeisiin parhaalla tavalla. Vaikka käsitteenä puhutaan palvelusta, ajatus on sovellettavissa myös tuotteisiin. Trendinä on, että tuotteenkin tulisi rakentua palveluajattelulle ollakseen onnistunut.

               

– Palvelumuotoilu on yksi keskeinen työkalu, mihin uskon ja minkä puolesta puhun. Esimerkiksi kun asiakkaat ja sidosryhmät osallistetaan toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun, muuttuu asiakas resurssiksi. Toiminta näyttäytyy huikean erilaisena, kun yrittäjä saa sellaisia uusia näkökulmia, mitä ei ole itse tullut ajatelleeksi, Krista Keränen sanoo.

 

Keränen on Laurea-ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan tutkimusjohtajana työskennellyt sekä konsulttina toimiva yrittäjyyden asiantuntija. Tehdessään väitöskirjaa palveluliiketoiminnan johtamisesta Keränen tutustui työkaluihin, jotka vievät yrityksen toimintaa uudella tavalla eteenpäin. Keräsen näkemys on, että liiketoiminnan onnistumiseen liittyy vahvasti design thinking eli muotoiluun perustuva ajattelu.

 

Jotta liiketoimintasuunnitelma palvelisi parhaiten yrittäjän arkea, on omaan yritykseen tärkeää astua sisälle myös asiakkaan näkökulmasta. Vaikka perinteinen liiketoimintasuunnitelma ei ota kantaa asiakkaan palvelupolkuun, Keränen kannustaa yrittäjiä pohtimaan ja näkemään vaivaa sen miettimiseen. Liiketoimintasuunnitelmaa tuleekin käyttää paljon aikaa, jotta se olisi juuri sen näköinen miltä yrittäjä haluaa yrityksensä näyttävän.

Vuorovaikutusta ei saa unohtaa

Visualisointi on tullut vahvasti liiketoiminnan suunnitteluun ja kokonaisvaltaiset canvakset tarjoavat ketteryyttä liiketoimintasuunnitelman tekoon. Customer journey eli asiakkaan palvelupolku on helppoa hahmottaa kuvien kautta. On olemassa työkaluja, joiden avulla voit kertoa kuvin asioita, joita et välttämättä esimerkiksi haastattelussa tulisi sanoneeksi. Näiden kuvien avulla voidaan tunnistaa asiakkaan piilotarpeita, englanniksi latent needs. Tällöin tunnistetaan jokin asiakkaan arjessa toimimaton asia, ja tarjotaan siihen ratkaisua – kun tarjoaa ratkaisua sopivaan hintaan, luultavasti asiakas ostaa palvelun, Keränen sanoo.

Muotoiluun perustuvassa lähestymistavassa asiakkaiden osallistaminen, arvolupaukset ja liiketoiminnan rakentaminen asiakkaan tarpeiden pohjalta ovat keskiössä. Miten palvelulogiikkaa ja muotoilua voi hyödyntää omassa liiketoimintasuunnitelmassa?

Palvelun tai tuotteen kohdalla täytyy ensin miettiä miten asiakasymmärrys on kartoitettu ja millaiset ovat kohdemarkkinat. Asiakasymmärryksen tutkiminen ei ole sama asia kuin asiakastyytyväisyyskysely. Voi vaikka järjestää työpajan, johon on pyydetty ihmisiä mukaan jakamaan omaa osaamistaan ja ajatuksiaan. Ihmiset yleisesti ottaen ovat iloisia päästessään kertomaan näkemyksiään ja siitä on myös yritykselle suuri hyöty. Älykäs yrittäjä on sellainen, joka uskaltaa kysyä, Keränen sanoo.

 

Kartoita ja ymmärrä

Liiketoiminnan tulisi lähteä liikkeelle asiakkaan tarpeesta, johon halutaan vastata. Kun tiedetään, mikä tarve on kyseessä, yleensä myös tarkempi kohderyhmä selviää sitä kautta. Koko maailmaa ei kannata lähteä syleilemään. Asiakasryhmän rajaus kannattaa tehdä ja lähteä rohkeasti testaamaan, sillä ketteryys on päivän sana.

 

Keräsen näkemyksen mukaan palvelulupaus on asia, joka valitettavan usein ohitetaan liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä. Sekin tunnistetaan asiakkaan tarpeiden ja arvomaailman kautta.

Arvolupaus jää helposti sivuun, kun keskitytään tuottovirtoihin ja mittareihin.

 

Arvolupaus kertoo siitä, mikä tuotteen tai palvelun arvo asiakkaalle on. Perinteisen arvolupauksen vastakohta on value exchange, jossa rahalla ostetaan tuote ja tuotteen omistaminen itsessään luo asiakkaalle arvoa. Uudempi näkökulma on value in use, jossa tuotteen tai palvelun käyttöarvo ratkaisee. Tuotteella tai palvelulla ei ole mitään tarkoitusta, ellei se hyödytä asiakasta arjessa jollain tavalla.

 

Nykyisin myydään käyttöarvoa, yksinkertaisena esimerkkinä tästä on auto. Autolla ei olisi mitään arvoa, ellei se veisi sinua paikasta a ja paikkaan b, Keränen sanoo.

 

Asiakkaan arvomaailma täytyy tuntea, jotta sitä voi tukea. Keräsen mielestä liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä asiakasempatisointia ei kannata jättää välistä. Siksi yrittäjän kannattaa tutustua erilaisiin palvelumuotoilun työkaluihin, jotka voivat olla polku syvällisempään asiakasymmärrykseen. Esimerkkinä Keränen mainitsee service business model canvas -mallin.

 

- Monet sanovat, että suunnitteluvaiheessa ja liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä asiakkaan yksityiskohtaisen polun miettiminen voi tuntua tuskalliselta ja hitaalta. Monet ovat kuitenkin sanoneet, että kun sen tekee alussa kunnolla, jatkossa kaikki rakentuu vahvemmalle pohjalle, kun tuntee asiakkaan tarpeet. On myös tärkeää tiedostaa, mikä oman yrityksen bisnesmalli on ja mistä tuotto lopulta syntyy, Keränen muistuttaa.

 

Aloita liikeideasi jalostaminen BMC-työkalumme avulla!

Luo ilmainen käyttäjätili ja kokeile


x