[[ $root.alertMsgText ]]

Kesätyöntekijän perehdyttäminen

Kun olet panostanut kesätyöntekijän rekrytointiin, älä tingi sitä seuraavasta perehdytyksestä vaan opasta uusi työntekijäsi hyvin työtehtäviinsä. Työn tulokset paranevat, viihtyvyys lisääntyy ja riskitilanteiden määrä pysyy pienempänä.

Älä tingi kesätyöntekijän perehdytyksestä

Etukäteisen suunnittelun ja varsinaisen työn johtamisen lisäksi työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen työnantajan velvollisuus. Perehdyttämisen merkitys korostuu kesätyöntekijöiden kohdalla, sillä he ovat usein kokemattomia nuoria, joilla ei ole samanlaisia valmiuksia toimia työympäristössä kuin pidempään työelämässä olleilla. Kesälomien aikana ei välttämättä saa myöskään kokeneiden työntekijöiden tukea samalla tavalla kuin muina aikoina.

 

Perehdytys alkaa tutustuttamalla kesätyöntekijä omaan yksikköönsä, sen tiloihin ja henkilöstöön. Pyri luomaan avoin ilmapiiri, jossa uusi kesätyöntekijä uskaltaa kysyä työhönsä liittyvistä asioista. Tee selväksi, ettei tyhmiä kysymyksiä ole. Myös tätä kautta työhön liittyvät virheet vähenevät. 

 

Läheisesti työtehtäviensä kautta tekemisissä olevat henkilöt tutustutetaan huolellisemmin. Myös tarvittavat tukihenkilöt, kuten työsuojeluhenkilöstö ja esimiehen lähimmät kollegat on syytä käydä selkeästi läpi. Edes tutustumiseen käytettävästä perehdytysajasta ei kannata tinkiä, saati itse työhön perehdyttämisestä.

 

Mitä paremmin kesätyöntekijöiden perehdytys itse työtehtäviin hoidetaan, sitä paremmin ennaltaehkäistään vahinkojen tapahtuminen. Lisäksi onnistunut perehdyttäminen luo myönteisen kuvan yrityksestä ja työyhteisöstä. On siis kaikkien etu, että kesätyöntekijät perehdytetään hyvin ja heillä on selvät ohjeet riskitilanteiden varalle – ovatpa riskit sitten konkreettisia vahinkoriskejä tai esimerkiksi abstraktimpia tietoturvariskejä.

Tutormallista hyviä kokemuksia

Hyväksi käytännöksi on osoittautunut nimetä kokenut työntekijä ”tutoriksi”, joka toimii kesätyöntekijän opastajana ja tukena. Perehdyttämisessä on myös tärkeää kertoa, että kesätyöntekijällä on oikeus ja velvollisuus kertoa esimiehelleen havaitsemistaan puutteista tai ongelmista, jotka koskevat poikkeuksellisia tapahtumia tai selkeitä vaaratilanteita työpaikalla.

 

Kesätyöntekijän perehdyttämisen etuja:

• Työtehtävät opitaan nopeammin

• Virheet ja vahingot vähenevät

• Poissaolot ja vaihtuvuus vähenevät

• Työteho ja työn laatu paranevat

• Myönteinen asenne ja viihtyminen lisääntyvät

• Luo myönteisen kuvan yrityksestä ja työyhteisöstä


x