[[ $root.alertMsgText ]]

Suunnittelutyökalut toivat uutta draivia yrittämiseen

Helena Pahkajärvi, hyvinvointiyrittäjä, Valmius Oy

 

Ennakointiin erikoistunut työfysioterapeutti ja työnohjaaja tunnistaa liiketoimintasuunnitelman korvaamattoman roolin yrityksen kehittämisessa. 

 

Kahdenkymmen vuoden yrittäjäkokemus on opettanut fyysisen työkyvyn asiantuntija Helena Pahkajärvelle, että sisintään kannattaa kuunnella. Kun uskoo omaan ideaansa ja seisoo sen takana, onnistuminen on mahdollista. 


- Perustin oman toiminimen vuonna 1996. Lähdin soittelemaan yrityksiä läpi ja tarjosin heille työfysioterapeuttisia ratkaisuja. Puolessa vuodessa työlista oli täynnä, Pahkajärvi muistelee. 


Erityisesti Pahkajärveä kiinnostivat omatoimiohjeet: miten innostaa ihmisiä huolehtimaan itsestään ja ohjaamaan ennakoivasti omaa kehon kuormitustaan. Pahkajärvi oivalsi, että asiakkaiden täytyy saada helppoja keinoja, jotta he voivat ottaa vastuuta omasta fyysisestä hyvinvoinnistaan. Näin syntyivät valmennukset, joissa lähdetään liikkeelle selkokielisesti perusasioista. Valmennukset on suunniteltu yrityksille työterveyshuollon rinnalle täydennykseksi, ennakoivaksi palveluksi.


– Saan usein kuulla “miksei kukaan ole ennen kertonut tätä”-lausahduksia.  Kehotutka on monella löytymättä ja kun varataan aikaa sen aktivoimiselle, saadaan valtavan hyviä tuloksia, Pahkajärvi sanoo.

 

Liiketoimintasuunnitelman päivitys kirkastaa suuntaa

Pahkajärvi on lähtenyt aktiivisesti kulkemaan kohti yrityksensä kehittämistä. Työfysioterapiasta aikanaan lähtenyt palvelu on sovellettu työntekijöiden ennakoiviksi valmennusohjelmiksi. Hän on käyttänyt OnnistuYrittäjänä.fi-palvelun uusia ja monipuolisia työkaluja, joista hän kokee hyötyneensä. Hän suosittelee erityisesti visuaalisia elementtejä sisältävän Business Model Canvas-työkalun käyttöä. Työkalun käyttö toi pitkäaikaiselle yrittäjälle uutta innostusta ja draivia tekemiseen.

 

– BMC-malli on hyvin looginen ja ohjaa yrittäjän ajattelua olennaisiin kohtiin. Ylimääräiset hörsyt jäävät pois. Itsestäni tuntuu, että nyt todella pystyn keskittymään siihen, mikä on oleellista liiketoiminnan kehittämisen kannalta, Pahkajärvi kehuu.

 

Yrittäjälle on tärkeää, että liiketoiminta onnistuu ja oma palvelu tuottaa hyötyä. Pahkajärven yrityksen ydin on tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy ja näin ollen fyysisen työkyvyn lisääminen. Tämä taas tuottaa taloudellisia tuloksia yritykselle, joka palveluja ostaa. Pahkajärvi on työkalun avulla ymmärtänyt palveluiden rajauksen merkityksen.

 

– Yrittäjän täytyy olla laskutettavan asian takana. Laadunseuranta on tärkeää, jotta asiakas tietää mitä tilaa. Ei riitä, että valmennuksista tulee hyvää palautetta - se ei ole vielä sen tae, että terveyskäyttäytyminen muuttuu. Tuloksia kannattaa seurata osallistujien subjektiivisen kokemuksen lisäksi kovan datan avulla kuten sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairaanhoitokulujen vähentymisellä sekä asiakkaan tuottavuus- ja laatumittareilla, Pahkajärvi kertoo.

 

Kova data ja tulokset ovat myös toimitusjohtaja-Pahkajärvelle tärkeitä. Moni asia on selkeytynyt matkan varrella ja OnnistuYrittäjänä-palvelun työkalut ovat auttaneet siinä.

 

- Liiketoimintasuunnitelman visuaalinen hahmotelma, Business Model Canvas-työkalu, kirkasti itselleni monta asiaa liittyen toimitusjohtajan tehtäviin. Olen ihmisorientoitunut, joten erityisesti taloudenhallintaan työkalulla on ollut positiivinen vaikutus. Myös rekrytointisuunnitelma ja sen toteuttamismalli ovat nyt selkeytyneet, Pahkajärvi kertoo.


Toiminimestä monistettavaksi konseptiksi

Pahkajärven palvelukonsepti oli aikaansa edellä ja jo ensimmäistä liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä. Asiantuntijoiden näkemys oli, että yrityksen suurin uhka on hallitsematon kasvu. Palvelu on vuosien kokemuksen ja tämän vuoden kehitystyön jälkeen sillä mallilla, että yritys voi lähteä kasvamaan. Liiketoimintasuunnitelman päivitykset ovat olleet tarpeen.

 

– Jo ensimmäisen liiketoimintasuunnitelman kohdalla nähtiin, että ideallani on huikeat mahdollisuudet. Kehittäminen ja eteneminen on ollut hidasta, mutta kaikella on tarkoituksena, Pahkajärvi pohtii.

 

OnnistuYrittäjänä-palvelun työkalut ovat valaneet uskoa omaan palveluun ja vahvistaneet Pahkajärven minäkuvaa yrittäjänä. Hänen mielestään on tärkeää luottaa siihen, että oma liiketoiminta tuottaa hyvää, jotta voi seisoa sen takana.

 

– Täytyy uskaltaa tehdä liiketoimintaa. Hoitoalan ihmiselle se on joskus ollut vaikeaa, ja olen tehnyt paljon ilmaista työtä. Liiallinen epäitsekkyys täytyy kuitenkin karsia, jos haluaa muuttua ammatinharjoittajasta työllistäjäksi, Pahkajärvi toteaa.

 

Liiketoiminnan kehittäminen on nyt ydinalue, johon Pahkajärvi haluaa valmennusten tekemisen ohella keskittyä. Pahkajärvi haluaa siirtää vastuuta myös muille sitä mukaan, kun se on mahdollista. Toistaiseksi pienessä yrityksessä on kuitenkin paljon asioita, jotka tehdään itse.

 

– Tavoitteet ovat matkan varrella pysyneet samana. Alusta asti olen uskonut, että lähestymistapani toimii ja tiedän, että tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat ehkäistävissä oikeanlaisella omavastuulla. Täytyy olla luottamusta itseen, jotta jaksaa kahlata vaikeidenkin aikojen läpi, Pahkajärvi miettii.

 

 

Helenan neuvot:

1. Tee huolellinen liiketoimintasuunnitelma. Muista pitkä tähtäin ja kartoita tarkoin tarjoamasi palvelun markkinat. Toteuta suunnitelmaa ja päivitä se tarpeen mukaan.

 

2.Kokoa tukiverkosto. Kun yrittäjällä on oikeanlaisia ihmisiä ja kumppaneita ympärillä jakamassa samat tavoitteet, voi olla levollisin mielin. Mieti, mitä teet itse ja mitä ostat ulkoa.

 

3. Hyvä kirjanpitäjä. Voit keskittyä yrittämisen ydinasioihin, kun joku huolehtii kanssasi numeroista. Näin sinulle jää myös riittävästi resursseja liiketoiminnan kasvattamiseen.

 

Aloita liiketoimintasuunnitelmasi hiominen heti!

Luo ilmainen käyttäjätili ja kokeile


x