[[ $root.alertMsgText ]]

Ohje kannattavuuslaskelmaan

Kannattavuuslaskelman avulla hahmotat kulusi ja tuottosi selkeästi ja pääset suunnittelemaan pitkäjänteistä kannattavaa liiketoimintaa. Kannattavuuslaskelma toimii parhaimmillaan yrityksen rahoituksen riittävyyden suunnittelun pohjana.

 

Yrityksen kannattavuuslaskelma on  tärkeä työkalu, jolla yrittäjä voi suunnitella ja seurata yrityksen toiminnan kannattavuutta. Tämän työkalun avulla voit yrittäjänä hahmottaa, paljon sinun on myytävä tuotteita ja palveluita, jotta toimintasi on kannattavaa ja pidemmän päälle kestävää. Kannattavuuslaskelman kautta voidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kehittää yrityksen toimintaa tilanteessa, jossa voidaan ennakoida kannattavuuden olevan riittämätöntä. Yleensä yrityksen kulut myyntiin nähden ovat liian korkeat, ja se voi johtua palvelun/tuotteen myyntikatteen alhaisuudesta tai liian korkeasta kiinteiden kulujen määrästä.

 

Katso kannattavuuslaskelman esittelyvideo:

 

 

Kannattavuuslaskelman alkuun pääset syöttämällä yrityksen kulut ja arvion myynnistä saatavista tuloista. Tämä on tärkeä hetki tarkastaa, miten olet hinnoitellut työsi.  Yrittäjälle on ehdottoman tärkeää ymmärtää oman työnsä hinnoittelu sekä laskea työn määrä sekä tuotteet kannattavalle ja vakaalle pohjalle.

 

Kannattavuus linkittyy kassavirtalaskelmaan, joka on toinen tärkeä työkalu yrittäjän arjessa ja suunnitelmallisuudessa. Kassavirtalaskelma toimii kannattavuuslaskelman tukena siten, että se puhtaasti rahavirtoihin perustuvana huomioi myös investoinnit ja osingot/pääomitukset sekä otetut rahoitusvastuut. Kassavirtalaskelma toimii parhaimmillaan yrityksen rahoituksen riittävyyden suunnittelun pohjana. Molemmista sekä kassavirtalaskelmasta että kannattavuuslaskelmasta kannattaa tehdä pidempi ennuste yritykselle. Kahdella eri versioilla saa hyvän kuvan eli kuluva tilikausi ennustetaan kk-tasolla ja tulevat kaksi tilikautta vuositasolla.

Muista nämä 3 asiaa kannattavuuslaskelmaa pohtiessasi ja käyttäessäsi: 

Muista hinnoitella oma työsi

Huomioi riittävä pelivara laskelmassa – usein myynti alkaa hitaasti

Arvioi myynti alemmas laskurissa kuin mihin itse uskot

 

Pidemmällä tähtäimellä hyvän kannattavuus- ja kassavirtasuunnittelun pohjana toimivalla yrityksellä on riittävän ajantasainen kirjanpitoaineisto. Kuukausitason seuranta on tärkeä, koska yrityksen toimintaa pitää pystyä ohjaamaan toteuman perusteella koko ajan. Muutoksissa aika on kriittinen tekijä, koska osa kulueristä on sellaisia, että muutoksien aikaan saaminen kestää pisimmillään useita kuukausia. Tällaisia pitkän muutosajan ottavia eriä ovat henkilöstökulut sekä erinäiset vuokrasopimukset, jotka on tärkeää huomioida huolella.   

 

Lukuja voi olla erityisesti yrittäjyyden alkutaipaleella vaikea hallita, ymmärtää ja tulkita. Kun aloitat suunnittelun pala palalta onnistuyrittäjänä – sivuston maksuttomilla laskureilla ja työkaluilla, pääset jo hyvään alkuun matkallasi.

 

Luo ilmainen käyttäjätili ja kokeile suunnittelutyökaluamme >


x