[[ $root.alertMsgText ]]

Oman työn hinnoittelu

Jo muutaman vuoden toimineessa yrityksessä työn hinnoittelu on helpompaa. Kirjanpidosta nähdään kuinka paljon kuluja kaikkiaan on ollut ja mikä on ollut todellinen laskutettavien työtuntien määrä. Mutta entä aloittavassa yrityksessä? Mihin hinnoittelun voi perustaa?

Oman työn hinnoittelussa huomioitavaa:

Arvioi vuotuiset loma- ja sairaspäivät 

Kilpailetko laadulla, hinnalla vai jollain muulla?

Valitse sinua auttava tilitoimisto

 

On sangen tavallista, että yritystä kaavaileva ihminen ryhtyy arvioimaan suunnitelmiaan yksinkertaistavilla, toiveikkailla laskelmilla. (Ketäpä toiveikkuudesta voisi moittia, eikö siihen tulisi pikemminkin yllyttää.)

 

Yrittäjä kenties laskee tekevänsä 250 päivänä vuodessa 8 tunnin vuoroja ja saavansa 50 euron tuntihinnan perusteella aikaan 100 000 euron laskutuksen.

Toiveikkuutta ja realismia

Siinä helposti unohtuu, että päiviä tuleekin lomat ja flunssat huomioiden vain 225 ja keskimääräisen päivän laskutus onkin 7 tuntia. Kaikki yrittäjän päivittäiset velvoitteet eivät ole laskutettavaa asiakastyötä. Näin vuosilaskutus onkin alle 79 000 euroa.

 

Kun sitten muistetaan kaksi seikkaa: 1) jokaista seitsemää laskutettua tuntia kohden yrittäjä on tehnyt 8 tuntia, ja 2) jokaisesta asiakkaalta laskutetusta 50 eurosta päätyy nettona yrittäjän taskuun noin 20 euroa, todelliseksi nettotuntiansioksi muodostuu alle 16 euroa. (Huomio, kaikki luvut ovat esimerkinomaisia ja alttiita muuttumaan lukuisista syistä.)

Isosta laskusta pieni maksu

Näin 100 000 euron laskutus näyttäytyykin noin 2 500 euron nettoansiona kuukaudessa. Ja tämäkin olettaen, että yrittäjän päivät on myyty tasaisesti läpi vuoden, ja että kaikki toiminnan kulut työkaluista kulkuneuvoihin kyetään laskuttamaan työveloituksen lisäksi.

Yrittäjän pitäisi voida hinnoitella oma työnsä arvonsa tuntien.

Toiveikkuuden ohella yrittäjä tarvitsee siis realismia. Yrittäjän pitäisi voida hinnoitella oma työnsä arvonsa tuntien. Vielä siitäkin syystä, että yrityksen ei ole hyvä elää kädestä suuhun. Se tarvitsee katteensa varautuakseen hiljaisiin kausiin, hankintoihin ja toiminnan kehittämiseen. Yrittäjä joutuukin arvioimaan millainen palvelu olisi asiakkaan silmin pyydetyn hinnan arvoinen.

Suhteutus vallitsevaan tasoon

Yksi viitetieto, jonka yrittäjä joutuu tietysti ottamaan huomioon, on alan paikallinen hintataso. Ovatpa omat kulut tai tulostoiveet millaiset hyvänsä, hinnoittelu on jollakin tavalla suhteutettava kilpailijoiden vastaavaan. Tämä tulee eteen varsinkin tilanteissa, joissa asiakasyritys tai julkisyhteisö esittää palveluntarjoajille avoimen tarjouspyynnön. Ilman tietoa vallitsevasta hintatasosta tarjouskilpailuun osallistuminen on melkoista arpapeliä.

Apu on arvokkainta alussa

Yrittäjä joutuu kahden reunamerkin väliin: toisaalla ovat tavoitteet ja ansiotoiveet, toisaalla ovat kilpailun asettamat ehdot. Noiden reunamerkkien välistä on löydettävä kenttä, jossa toiminta on mahdollista ja palkitsevaa.

 

Tilitoimistot kykenevät tarjoamaan asian aprikoinnissa käytännön apua. Apu on erityisen arvokasta juuri niinä ensimmäisinä toimintavuosina, joina yrittäjä ei voi vielä perustaa valintojaan omaan kokemukseensa.

 

Olethan vakuuttanut oman työpanoksesi?

Lähetä tarjouspyyntö henkilöturvasta

 

Kilpailuvalttina hinta, laatu, tehokas mainonta vai joku muu?

Yrittäjän on hyvä ymmärtää, mistä oman työn kustannukset syntyvät. Samalla puntaroidaan tavoitteet kannattavuudelle eli työn tuotolle: kilpaileeko yritys esimerkiksi hinnalla, toimitusajalla, laadulla vai jollain muulla?

 

Palveluita ja tuotteita sekä niiden hintoja miettiessä olisi ensiarvoisen tärkeää tuntea oma asiakasryhmänsä sekä heidän tarpeensa, arvioida yrityksen liiketoiminnan kannattavuus, työn määrä ja siitä saatava voitto.

Lähdetään hintakilpasille

Hintakilpailussa ollaan kannattavuuden riskialueella, mutta samalla voidaan napata haaviin isokin asiakas, joka tekee kerralla suuren tilauksen. Toisaalta alhainen hinta, vaikka tuotetta tilattaisiinkin paljon, luo tietynlaista mielikuvaa tuotteen laadusta.

 

Esimerkkinä voitaisiin nostaa vaikkapa ravintola-alan yrittäjä, joka yritystään perustaessa miettii, haluaako tarjota illallismenun 89 eurolla vai buffetin 8.90 eurolla.

Ei tingitä laadusta

Premium-luokan palveluille ja tuotteille on suppeampi ostajakunta. Yleensä tämän kaltainen tuote tai palvelu kuitenkin maksaa sen verran enemmän, ettei sitä tarvitse myydä yhtä paljon kuin edullisempaa vaihtoehtoa. Laadulla kilpailemisessa etuna on korkeampi kannattavuus ja tuotto per asiakas, mutta kohderyhmä on rajallinen ja vaatii paukkuja markkinointiin ja kohderyhmän tavoittamiseen.

 

Ajankäytön keskittäminen

Suomalaiset ovat vähän sellaisia, että kaikki pitäisi tehdä itse. Aika on kuitenkin yrittäjälle rahaa, minkä vuoksi sinun tulisi keskittyä olennaiseen eli yrittämiseen ja jättää muun muassa taloushallinto ja markkinointi ammattilaisen hoidettavaksi. Pidemmällä aikatähtäimellä toisen osapuolen tarjoamiin palveluihin sijoittaminen maksaa kyllä itsensä takaisin, ja sinä voit keskittyä työn tekemiseen ja tienaamiseen.

 

Oman työn hinnoittelu on helpompaa suunnittelutyökalumme avulla.

LUO ILMAINEN KÄYTTÄJÄTILI


x