[[ $root.alertMsgText ]]

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön perustaminen on siitä turvallinen vaihtoehto, että osakkeenomistajat vastaavat yhtiön velvoitteista ja veloista vain sijoittamansa pääomapanoksen verran.

Osakeyhtiö:

Pääoma perustamiseen 2500 € - 80 000 €

Perustaminen kirjallisesti 380 €

Perustaminen verkossa 330 €

 

Osakeyhtiö on siitä turvallinen yritysmuoto, että osakkeenomistajat vastaavat yhtiön velvoitteista vain sijoittamansa pääomapanoksen verran. Osakkeenomistajat eivät siis ole vastuussa osakeyhtiön tappioista tai veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Osakeyhtiön päätöksenteosta yhtiökokouksessa vastaavat aiemmin valittu hallitus ja toimitusjohtaja. 

Yhtiön rekisteröiminen kaupparekisteriin

Osakeyhtiö perustetaan kirjallisella ja osakkeenomistajien allekirjoittamalla perustamissopimuksella kaupparekisteriin. Osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.

 

Perustamisilmoitukseen tulee liittää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Samalla tarvitaan tilintarkastajan todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä on noudatettu.

Osakeyhtiön voi perustaa vähintään yksi henkilö tai yritys. Tällöin yksityisen osakeyhtiön pääoman minimipesämuna on 2 500 euroa ja julkisella osakeyhtiöllä 80 000 euroa.

Perustamissopimuksen lisäksi laaditaan yhtiöjärjestys ja merkitään osakkeet: osakkeenomistaja merkitsee osakkeensa perustamissopimuksen allekirjoituksella. Osakkeista maksettavan rahamäärän on oltava yhtiön omistuksessa ja yhtiön omalla pankkitilillä ennen kuin osakeyhtiö voidaan ilmoittaa kaupparekisteriin.

Osakeyhtiön perustaminen verkossa on edullisempaa

Osakeyhtiön voi perustaa myös verkossa PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-verkkopalvelussaVerkossa perustettavan osakeyhtiön käsittelymaksu on 330 euroa, joka on hieman virastoasiointia edullisempi. Mikäli haluat perustaa osakeyhtiön verkossa, sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus sekä verkkopankkitunnukset.

Osakeyhtiön hallinto

Osakeyhtiölle tarvitaan hallitus ja toimitusjohtaja sekä tarvittaessa vähintään yksi varajäsen, jotta vaaditut yhtiökokoukset voidaan toteuttaa. Hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, hallitukseen on valittava ainakin yksi varajäsen. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. 

 

Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, ellei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää.

Varojen jakaminen osakkaiden kesken

Osakkeenomistajilla on oikeus osinkotuloihin sekä palkkatuloihin työpanoksestaan riippuen. Osakeyhtiö maksaa ansaitusta tuloksesta veroa 20 %. Varoja ei kuitenkaan lain mukaan saa jakaa, mikäli tiedetään tai osataan ennakoida yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden varojen jakamisen johdosta.

 

Keskeneräiseltä tilikaudelta ansaitun voiton eli väliosingon jakamisen tulee perustua viimeksi tilintarkastettuun ja vahvistettuun tilinpäätökseen. 

 

Vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa muillakin kuin laissa säännellyin tavoin, mikäli osakkeenomistajat niin yhdessä ja yksimielisesti siitä päättävät. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkeenomistajat voivat antaa vaikka lahjan, joka ylittää laissa tarkoitetun ”kohtuullisuuden” rajan. Mikäli näin toimitaan, on yhtiön syytä selvittäävarojenjaon verokohtelu kyseisessä tilanteessa.

 

Oletko perustamassa osakeyhtiötä?

Luo ilmainen käyttäjätili ja kokeile suunnittelutyökalujamme!

Luo käyttäjätili


x