[[ $root.alertMsgText ]]

Käyttöehdot

Käyttöehdot OnnistuYrittäjänä.fi -verkkopalvelun käytölle

OnnistuYrittäjänä.fi -verkkopalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Tutustukaa näihin ehtoihin ennen kuin käytätte sivuja. OnnistuYrittäjänä.fi -verkkopalvelun tarkoituksena on ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ tarjota yrittäjille liiketoiminnan suunnittelutyökalu.

 

Käyttämällä verkkopalvelua hyväksytte samalla alla mainitut ehdot teitä sitoviksi. Eri asiakirjat ja sivujen osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja.

Palveluntarjoajat

Tämän verkkosivun pääasiallisia palveluntarjoajia (Palveluntarjoajat) koskevat tiedot ovat:

 

1. Nordea Bank Oyj
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Osoite: Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA
Y-tunnus: 2858394-9
Puhelin (vaihde): +358-9-1651
Telefax: +358-9-165 54500
Sähköposti: yhteydenottopyyntö

 

2. If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliike

Rekisteröity kotipaikka Tukholma

PL 4, 00025 IF

Y-tunnus: 1602149-8

Puhelin (vaihde): +358 10 19 15 15

 

3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Salmisaarenranta 11, Helsinki
Y-tunnus: 0533297-9
Puhelin (vaihde): +358 10 2440

 

Verkkopalvelussa voi olla Nordea Bank Oyj tai muiden Nordea Bank Oyj -konserniin kuuluvien yhtiöiden tarjoamia palveluja sekä If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliikkeen tai muiden If Skadeförsäkring Holding AB (publ) –konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluja sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman tarjoamia palveluja. Kaikista Nordea konserniin kuuluvista yhtiöistä voidaan käyttää tässä nimitystä Nordea. Kaikista If konserniin kuuluvista yhtiöistä voidaan käyttää tässä nimitystä If.

 

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pankille toimiluvan n:o 1/414/2001. Nordea Bank Oyj, Suomen sivuliikkeen liiketoimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 HELSINKI, (Puh.) +358–10-183 51, (Telefax) +358-10-183 5328.

Pankki kuuluu liikepankkijäsenenä Finanssialan Keskusliitto ry:hyn, Bulevardi 28, 00120 HELSINKI, (Puh.) +358-20-7934 200, (Telefax) +358-20-7934 202.

Muut palveluntarjoajat

Verkkopalvelussa voidaan asiakkaalle tarjota myös muiden kuin yllä mainittujen Palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Tällaisten kolmansien palveluntarjoajien tiedot ilmenevät palvelusopimuksesta tai palveluntarjoajan julkaisemasta muusta tiedotteesta.

Palveluntarjoajien vastuu

OnnistuYrittäjänä.fi -verkkopalvelun sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Palveluntarjoajat eivät anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoajat pidättävät oikeuden päivittää näitä sivuja ja käyttöehtoja tai sulkea sivut milloin tahansa. Päivitetyt sivut ja käyttöehdot tulevat voimaan niiden julkaisuajankohdasta lukien. Palveluntarjoajat eivät vastaa asiakkaan OnnistuYrittäjänä.fi  -verkkopalveluun tallentamien liiketoimintatietojen säilyvyydestä OnnistuYrittäjänä.fi -palvelussa.  Palveluntarjoajat kehottavat asiakkaita tallentamaan tiedot omille päätelaitteille.  Palveluntarjoajat eivät vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä, vaikka palveluntarjoajilla tai sen edustajilla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

Käyttäjiä ja oikeustoimien tekemistä koskevia rajoituksia

Verkkopalvelu ja siinä oleva informaatio on suunnattu yksinomaan Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Näillä sivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Informaatio näillä www-sivuilla ei ole tarjous myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja, eikä myöskään neuvo tai kehotus näiden toimien tekemiseen, ellei erikseen ole toisin sovittu. Palveluntarjoajien kanssa tehtävät oikeustoimet perustuvat aina erilliseen palvelusopimukseen.

Palveluntarjoajat voivat sivuillaan antaa neuvoja varojen sijoittamisesta ja verotuksesta. Palveluntarjoajat eivät vastaa neuvonnan perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvästä riskistä, vaan kaikki vastuu on asiakkaalla.

Kolmannen tuottama tieto

Näillä www-sivuilla olevat linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Palveluntarjoajat eivät vastaa kolmannen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki. Linkinhaltijan tulee ilmoittaa sivuillaan lainsäädännön edellyttämät tiedot itsestään, eivätkä palveluntarjoajat vastaa näiden tietojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta.

Henkilötietojen ja evästeiden käyttö

Palveluntarjoajat (Nordea Bank Oyj, If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliikkeen sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma) käsittelevät henkilötietoja Suomen henkilötietolain sekä rahoituslaitoksia tai vakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palveluntarjoajat noudattavat kaikessa toiminnassaan pankkisalaisuutta, vakuutusyhtiöitä sitovaa salassapitovelvoitetta ja yksityisyyden suojaa koskevia vaatimuksia. Henkilötietoja käytetään Palveluntarjoajien toiminnassa, ja palveluissa. Tietoja saadaan OnnistuYrittäjänä.fi -verkkopalvelun henkilötietorekisteriin kuuluvilta henkilöiltä tai heidän edustajiltaan.

 

Käyttämällä OnnistuYrittäjänä.fi -verkkopalvelua annat suostumuksesi tähän palveluun antamiesi henkilötietojesi käsittelyyn Nordea Bank Oyj, If Vahinkovakuutusyhtiö OyJ, Suomen sivuliikkeen sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman yritysasiakkaille tarjottavien palveluiden sekä tuotteiden suoramarkkinointitarkoitusta sekä sähköistä suoramarkkinointia varten.

 

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

 

Jos olet Nordea Bank Oyj,  If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliikkeen tai Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman yritysasiakas käyttämällä OnnistuYrittäjänä.fi verkkopalvelua annat suostumuksen edustamasi yrityksen asiakastietojen käyttämiseen Nordea Bank Oyj, If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliikkeen sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman yhteiseen tai erilliseen suoramarkkinointitarkoitukseen tai ennen suoramarkkinointia tehtävään asiakasrekistereiden vertailemiseen kohdennettua suoramarkkinointia varten. Edellä mainittuja tietoja säilytetään vain markkinointitarkoituksen käytön ajan.

 

Vakuutat, että sinulla on oikeus toimia palveluun rekisteröimäsi yrityksen laillisena edustajana sekä antaa yllä yksilöity suostumus yritysasiakastietojen käyttämisestä yllä yksilöityjen yritysten välillä sekä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinoinnin voi kieltää ilmoittamalla siitä alla yksilöityyn sähköpostiosoitteeseen yksilöimällä kiellon laajuuden per yritys.

Tietojen keräys

Käyttämällä OnnistuYrittäjänä.fi -verkkopalvelua annat suostumuksesi siihen, että Nordea Bank Oyj, If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliike ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma voivat kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja verkkosivujen käytöstä, tietoliikenteestä ja tapahtumista. Tietoliikennettä koskevia tietoja voidaan yhdistää verkkosivuilla käyviin henkilöihin ja käyttää viestien välittämiseen, jakamiseen ja lähettämiseen tietoverkoissa. Palveluntarjoajat voivat hankkia tällaisia tietoja tarpeen vaatiessa myös kolmansilta osapuolilta.

 

Käyttämällä OnnistuYrittäjänä.fi -verkkopalvelua annat suostumuksesi, että Nordea Bank Oyj, If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliikkeen tai Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman saavat käyttää OnnistuYrittäjänä.fi -verkkopalvelun tuottamisessa seuraavia palvelutarjoajia tai heidän alihankkijoitaan sekä siirtää henkilötiedot heidän käsiteltäväkseen.

 

Amazon.com, Inc.

410 Terry Avenue North

Seattle, Washington- 98109-5210

 

Hetzner Online AG
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen            
Germany

 

OVH HOSTING Oy
Mannerheimintie 40 A 39
00100 Helsinki
Y-tunnus 2281158-4.

 

Tarkoitus

Palveluntarjoajat tallentavat tilastotietoja verkkosivujen käytöstä varmistaakseen verkon teknisen toteutuksen ja käytön. Palveluntarjoajat saavat tietojen avulla myös kuvan verkkosivuilla kävijöiden käyttäjäkokemuksista ja pystyvät hyödyntämään tietoja verkkosivujen kehittämisessä.

 

Palveluntarjoajat käyttävät verkkotilastoja parantaakseen sähköisiä palvelujaan ja ymmärtääkseen yhä paremmin asiakkaiden ja verkkosivulla kävijöiden tarpeita.

Kuka tietoja käsittelee?

Palveluntarjoajat valvovat kerättyä tietoa eivätkä luovuta sitä sivullisille. Palveluntarjoajat voivat kuitenkin käyttää alihankkijoita tiedon käsittelyssä.

 

Palveluntarjoajat saattavat käyttää myös muiden alihankkijoiden palveluja apunaan asiakaspalvelussa, markkinointianalyyseissä tai yhteydenpidossa taloudellisiin toimijoihin.

Evästeiden käyttö

Palveluntarjoajat saattavat kerätä tietoa automaattisesti käyttämällä evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa verkkosivuilla kävijän kovalevylle. Tekstitiedostoon sisältyy tietoja, joita käytetään muun muassa verkkosivujen käytön helpottamiseksi.

 

Palveluntarjoajat käyttävät sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että Palveluntarjoajat katsovat sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

 

Miten evästeet poistetaan käytöstä:

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan, miten evästeet poistetaan käytöstä.
http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Avoin sähköposti, chat ja muut suojaamattomat viestintätavat

Sivujen käyttäjiä huomautetaan siitä, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien tai muiden suojaamattomien viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä sähköpostitse. Palveluntarjoajat tai muut kolmannet palveluntarjoajat eivät ole velvollisia toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä tai muulla vastaavalla suojaamattomalla viestintätavalla annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Palveluntarjoajilla on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen tai palveluun. Palveluntarjoajat eivät vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuneista vahingoista.

Immateriaalioikeudet

Tämän verkkopalvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus (c) ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajille tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Lisäksi sivuilla voi esiintyä kunkin Palveluntarjoajan omia tavara -ja liikemerkkejä, joiden omistusoikeus kuuluu kyseiselle Palveluntarjoajalle.  Kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Palveluntarjoajien etukäteistä kirjallista lupaa.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Important information for US Persons

The offering, sale and/or distribution of many of the products or services described on this website are not intended to any US Persons. If you intend to obtain any product or service from Nordea that is described on this web site, you must first inform Nordea whether you are a US Person.

 

This website and its respective contents do not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any securities or a solicitation of any offer to sell any securities to US Persons. Any brokerage and investment advisory services described herein are not intended for US Persons. Furthermore, any solicitation on this web site of banking services (including accepting and/or soliciting deposits), insurance services, mortgage and/or consumer lending services or credit card services is not intended for US Persons, who are physically in the US.

 

“US Persons” are generally defined as a natural person, residing in the United States or any entity organized or incorporated under the laws of the United States. US Citizens living abroad may also be deemed “US Persons” under certain rules.

 

Nordea, does not accept any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of this website or its respective contents or otherwise arising in connection therewith. Nordea cannot be held responsible for any damages or losses that occur from transactions and/or services in violation of the relevant rules of the purchaser’s home jurisdiction.

 

 

x