[[ $root.alertMsgText ]]

Some pienyrityksen myynnin työkaluna

Social selling eli sosiaalinen myynti on tehokasta markkinointia, jossa panoksena on rahan sijaan aika. Sen vuoksi myös pienempi yritys voi haastaa suuremman kilpailijan ja menestyä hyvin.

Social selling lyhyesti

Social selling on varmasti vielä monelle vieras käsite, vaikka termin on saattanut jossain kuullakin. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa some-kanavien käyttämistä myynnin tukena. Sen sijaan, että yritys lähettäisi vain ajastettuja uutiskirjeitä, jotka toki nekin ovat oiva markkinointikeino, ollaan sosiaalisen median kanavissa läsnä päivittäin.

 

Yrityksen markkinoinnin ei siis pitäisi olla yksisuuntainen kanava, joka vain puskee sisältöjä ulos.

Asiakaskuntaa tulisi innostaa vuoropuheluun aina kun mahdollista. Sitä kautta sitoutamme kuluttajia ja voimme oppia, mitä yrityksestämme ja sen palveluista tiedetään, ja mitä yrityksestämme halutaan tietää.

Asiakkaiden kuuleminen ja heidän kanssaan keskustelu saattaa nimittäin avata aivan uusia näkökulmia, ja parhaassa tapauksessa sinulle tarjotaan hyviä kehitysehdotuksia ja -ideoita suoraan ostajien suunnalta. Niiden hyödyntämättä jättäminen on kuin heittäisi pennosia Kankkulan kaivoon.

Miten laatia some-suunnitelma omalle yritykselle?

Some-suunnitelman laatiminen vaatii aikaa ja vaivaa, mutta maksaa kyllä itsensä takaisin, sillä oikein kohdennettu markkinointi yleensä on myös sitä tuloksellisinta. Koska some-suunnitelmaa varten tulee tunnistaa yrityksen asiakkaat, mistä ja miten he puhuvat sekä mitä sosiaalisen median kanavia he käyttävät,  voi olla helpompaa ja tehokkampaa antaa työ sisältömarkkinointiin erikoistuneen yrityksen tehtäväksi.

 

Kun suunnitelma ja julkaisukalenteri on laadittu, sisällöntuotantoon ja sosiaalisen median julkaisuihin täytyy allokoida aikaa. Se ei siis voi olla vain silloin tällöin jonkun toimesta tehtävä pakollinen asia. Sisällöntuotannon voi toki hoitaa yrityksen sisällä, mikäli talosta löytyy hyviä ja lahjakkaita kirjoittajia, mutta työn voi myös ulkoistaa asiantuntevalle toimistolle.

Kuinka pienyritys voi haastaa suuremman somessa?

Pienyritys sopeutuu muutoksiin kilpailijaansa huomattavasti ketterämmin ja paremmin, sillä suuret yritykset tarvitsevat usein enemmän aikaa ja työtunteja tarvittavista muutoksista ja niiden aiheuttamista toimenpiteiteistä päättämiseen. Tämä mahdollistaa pienyritykselle etulyöntiaseman "uusien tuulien" edessä, joita nykymaailmassa sekä sosiaalisessa mediassa riittää.

 

Pienyritys voi esimerkiksi lähteä nopeammin mukaan uusiin trendeihin − koskaan ei voi tietää, mistä uudesta buumista tulee seuraava hitti, joka vaikuttaa positiivisesti myös myyntiin. 

Pienyritys on lähempänä asiakasta

Yksittäisillä työntekijöillä ja pienyrityksen asiakkailla on paremmat edellytykset vaikuttaa yrityksen toimintaan, kun taas suuret yritykset muuttavat harvoin toimintatapojaan − ainakaan tarpeeksi sukkelasti. Ei siis liene puppua todeta, että tiiviimmässä ja pienemmässä porukassa innovatiiviset ajatukset leviävät nopeammin, minkä ansiosta asioita ja muutoksia tapahtuu.

Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on helpompaa

Pieni yritys voi myös olla persoonallisempi sekä helpommin lähestyttävä, jopa tuttavallinen asiakkaalle. Näin ollen kuluttajien saattaa olla helpompi samaistua heidän toimintaansa ja kokea tietynlaista yhteenkuuluvuutta sekä kumppanuutta.

 

Parhaassa tapauksessa yritys voi sosiaalisen median kautta olla mukana asiakkaan päivittäisessä elämässä ”läheisen ja luotettavan kumppanin” tavoin. Se on ajatus, jota ei kannata jättää miettimättä, kun suunnittelee oman yrityksensä markkinointia.


x