[[ $root.alertMsgText ]]

Mitä heille kuuluu nyt? – Merius Oy:n Hannu Sarja

Kirjoitus on osa kolmen jutun sarjaa, jossa seurataan yrityksiä, jotka ovat osallistuneet Kasvu Open sparraukseen. Toisena vuorossa Kokkolassa vaikuttava Merius Oy, joka auttaa teollisuusasiakkaita investointien suunnittelussa, tarjoamalla suunnittelu- ja projektinhallintapalveluja, jotka hyödyntävät viimeisintä teknologiaa.

 

Merius täytti tänä vuonna 15 vuotta, ja sen perustajalla ja toimitusjohtajalla Hannu Sarjalla alkaa olla jo hyvä käsitys omasta toimialastaan. Niin hän kuvitteli myös vuosi sitten ennen kuin osallistui Kasvu Openin sparrausohjelmaan ulkopuolisen tahon houkuttelemana. Nyt hän on kiitollinen, että osallistui – eikä pelkästään siitä syystä, että yritys päätyi lopulta voittamaan Pohjanmaan Kasvupolun.

 

Miten yrityksen toimitusjohtaja Hannu Sarja näkee ulkopuolisen asiantuntija-sparrauksen merkityksen jälkeenpäin.

 

- Onhan siitä ollut hyötyä. Kasvu Open aikana piti kirkastaa ajatuksia, että mikä tämä meidän yritys on, mikä se haluaa olla, minne se on menossa ja ennen kaikkea miten. Kyllä se sellainen jatkumo on ollut siitä asti, Sarja kertoo.

 

Sparrauksissa yksi keskeinen teema, josta Sarja halusi puhua, oli osaaminen ja tiimin rakentaminen. Ongelmana ei ollut pelkästään osaavan työvoiman saaminen, vaan myös se, miten työ käytännössä organisoidaan.

 

- Kasvu Openin jälkeen me ollaan purettu perinteinen hierarkkinen, ylähäältäpäin johdettu organisaatio, ja siirrytty siihen, että ihmiset ovat organisoituneet työn virtauksen mukaan. Eli silloin puhutaan niitä muotisanoja, että “itseohjautuvuutta on mahdollistettu”. Mä voisin ehkä tiivistää sen niin, että ollaan siirrytty asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen. Yhtäkkiä on tilanne, että mun pitääkin saada ihmisten johtajia lisää, jotta me voidaan taas kasvaa.

 

“Asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen”

 

Mikromanagerointi on tänä päivänä, osin varmasti hyvästä syystäkin, huonossa maineessa. Nykyään painotetaan “päällysmiesten” sijaan itsensä johtamisen taitoja. Tietotekniikan kehitys ja tehokkuuden lisääntyminen ovat poistaneet monia sellaisia johtamisen tasoja ja työnkuvia, joihin ihmisaivot sopivat alunperinkin heikommin kuin tietokoneet ja ohjelmistot. Itsensä johtamisen myötä työntekijöiden vastuu itsestä positiivisella tavalla lisääntyy, mutta se voi myös lisätä työn kuormittavuutta.

 

- Kyllähän se näin on, mutta toki me tunnistamme tässä sen, että on turvallisuushakuisia ja vähemmän uudistusmielisiä ihmisiä. Meillä on ollut soveltuvuusarvioinnit olemassa oikeastaan niin kauan kuin firma on ollut olemassa eli 15 vuotta. Niin kyllä me henkilön ominaisuudet aina huomioidaan, Sarja sanoo ja pitää pienen tauon, - Muutos on aina uhka, ja jos sitä väärin lähtee viemään, niin uhasta syntyy vastarinta. Ja siitä seuraa se, että kaikkia ei voi pitää ihan missä tahansa positiossa.

 

Kaikkea ei tarvitse eikä ehkä kannatakaan muuttaa kerralla. Ihmiskunnan historia on täynnä esimerkkejä, jolloin vanhan totaalinen hylkääminen on johtanut kohtalokkaisiin seurauksiin, kun onkin vahingossa päädytty tekemään täysin päinvastaista kuin ennen.

 

- Olen joskus sanonut sen niin päin, että kun orgaanisesti kasvaa, niin joitakin rakenteita ei vielä ole, vaan ne on kehittymässä. Se on tietynlainen kaaos. Mutta juuri siksi toinen puoli pitää olla sitä vanhaa perinteistä, mistä tulee tulorahoitusta. Silloin turvallisuuhakuiset pidetään luonnollisesti siellä missä on vakaampaa ja uudistusmieliset siellä, missä tehdään uutta juttua, Sarja sanoo.

 

Eteenpäin ajavana voimana uudistushalu

 

Hannu Sarja ei ole näiden asioiden äärellä ensimmäistä kertaa. Haastattelun aikana korostuu se, että hän on perusluonteeltaan kehityshaluinen pohdiskelija. Oikeastaan pitkälti hänen aloitteestaan Kasvu Openin -tiimin Kasvun Roihu Oy laittoi pystyyn Growth boardin, jossa kasvuajatuksia pallotellaan sellaisten henkilöiden kesken, jotka matkan ovat jo käyneet.

 

Hannu Sarja lähti myös itse mukaan mylläriksi – siis sparraamaan kasvunhaluisia pk-yrittäjiä Pohjanmaan Kasvupolulla, jonka itse yrityksineen voitti edellisenä. Mikä lopulta sai Hannu Sarjan lähtemään toiselle puolen pöytää?

 

- Ensimmäinen oli ehkä se, että mä sain mylläyksestä tosi paljon jo pelkästään siitä näkökulmasta, että pystyin puhumaan niistä meille tärkeistä asioista. Ja halusin sitä kautta antaa takasin, koska minäkin olen saanut, Sarja sanoo. Sitten hänen äänensävynsä muuttuu ja hän jatkaa, —Oikeastaan tässä meidän keskustelun aikana hoksasin, että en ole koskaan ajatellut niin, että me tehdään “vähän jotain suunnittelua ja otetaan vaan lisää porukkaa töihin”. Ei, vaan mä olen aina halunnut tehdä asioita vähän toisin ja tuottaa lisäarvoa vähemmällä työllä. Ja silloinhan on lähdettävä siltä omalta mukavuusalueelta jatkuvasti pois!

 

Kun puhutaan itsensä johtamisesta ja käytetään Sarjankin mainitsemia “muotisanoja”, saattaa hämärtyä se, miten tämä muutos käytännössä toteutetaan. Mikä saa ihmisen tekemään enemmän ja ottamaan vastuuta pidemmälle kuin vain oman työpisteensä neliömetrien verran. Voiko motivaatiota opettaa?

 

- Sitä pitää olla jonkun verran jo työntekijällä itsellään, jolloin sen voi virittää, Sarja vastaa. —Siksi nostin esille sen, että meillä on ollut nämä soveltuvuusarviot alusta asti. Ja osittain siksikin uskomme tuntevamme melko hyvin nämä henkilöt, mitä meillä on, ja mistä naruista kannattaa missäkin vaiheessa nykäistä. Motivaatio pitää kuitenkin löytyä henkilöltä itseltään, ja sen jälkeen voi esimies tai yritys tarjota sen virikkeen, millä sen saa lentoon.

 

Henkilöiden ominaisuuksiin ja erilaisiin motivaatiota tuoviin tekijöihin voi olla siis hyvä keskittyä jo rekrytointivaiheessa. Kaikki ihmiset eivät ole samanlaisia, ja turha on edes leikkiä, että niin olisi.

 

Merius Oy edustaa pohjimmiltaan insinöörialaa. Luonteenpiirteistä puhuessa huomio kiinnittyykin insinööreihin, tuohon suomalaisen yhteiskunnan hyvinpalkattuun pilkkakirveeseen. Sarjan havainto heistä vaikuttaisi kuitenkin keskimääräistä tarkkanäköisemmältä.

 

- Yleisesti insinöörit ovat turvallisuushakuisia. Ehkä se on sitä, kun operoidaan vaativien asioiden kanssa, niin normit ohjaa, ja on turvallista suojautua normien taakse. Mutta samalla pitäisi kuitenkin pystyä olemaan luova ja verkostoitumiskykyinen. Eikä ne ominaisuudet aina asu samassa henkilössä, Sarja naurahtaa.

 

 

Teksti: Juuso Välimaa, Kasvu Openin viestintäpäällikkö

Kuva: Merius Oy

 

 


x