[[ $root.alertMsgText ]]

Oikeusturvavakuutus

Aina ei selvitä puhumalla, ja joskus vahinkotapahtuman vuoksi yritys joutuu selvittelemään asioitaan käräjillä asti. Onneksi tällaisia tapauksia varten on olemassa Oikeusturvavakuutus, joka korvaa oikeudenkäyntikuluja sekä lakimiespalkkioita. Oikeusturvavakuutus kulkee käsi kädessä vastuuvakuutuksen kanssa, ja tulisikin olla jokaisen yrityksen vakuutussalkussa.

Joskus syntyy erimielisyyksiä

Emme ole aina asiakkaan kanssa samaa mieltä ja joskus vahinko on niin erikoinen, ettei selvää syyllistä löydy. Kaikilla yrityksillä voi ilmetä toiminnassaan tarvetta lakimiesavulle tämän kaltaisissa riita- tai rikosasioissa. Oikeudenkäynnit ovat hyvin kalliita, ja päätöksessä saattaa kestää kauan. Oikeusturvan päätarkoituksena onkin yrityksen talouden turvaaminen ja tukeminen lakiasioissa. Vakuutus voi olla yrityksesi tärkein investointi.

Oikeusturvan kattavuus

Oikeusturvasta korvataan vakuutetun yrityksen välttämättömät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa. Vakuutusyhtiölle on hyvin tärkeää kertoa mikä yrityksen toimiala on ja kuinka laajaa toimintaa yritys harrastaa. Tämä auttaa heitä kartoittamaan tarpeesi oikein ja saat parhaan mahdollisen vakuutusturvan

Vakuutusturvan voi laajentaa kattamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, sillä on hyvin tavanomaista että häviävä osapuoli tuomitaan korvaamaan myös voittajan käsittelykulut sekä muut oikeudelliset menot.

 

Milloin vahinkotapahtuma sattuu ja milloin vakuutus on voimassa?

Riita- ja hakemusasioissa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Rikosasiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun rikosasia on tullut vireille oikeudessa.

Vakuutus korvaa voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Jos vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta, tulee syytteen perustuvien seikkojen olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

 

Oikeusturva turvasi yrittäjän oikeudet

Vakuutettu oli ostanut X Oy:n liiketoiminnan ja vaati hinnanalennusta, koska kaupanteon jälkeen ilmeni, ettei sopimuksessa mainittu irtaimisto vastannut sovittua. X Oy kiisti vaatimukset, jonka johdosta vakuutettu nosti käräjäoikeudessa kanteen.

Vakuutettu haki samalla käräjäoikeudella tuomioistuinsovittelua, koska katsoi nopean ratkaisemisen liiketoimintansa kannalta tärkeäksi. Asia käsiteltiin tuomioistuinsovittelussa, ja käräjäoikeuden tuomari toimi sovittelijana. Asia korvattiin oikeusturvavakuutuksesta, koska se voitiin vakuutusehtojen mukaisesti saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi.

 

Muista nämä 4 asiaa Oikeusturvavakuutuksesta

  1. Vakuutuksen täytyy olla yhtäjaksoisesti voimassa, jotta turva säilyy myös vanhemmissa toimissa. Yhtäjaksoisuus katkeaa riippumatta siitä, päättyykö turva tilapäisesti esim. maksamattomuuden vuoksi.
  2. Oikeusturvan vastaavansisältöisyyden vaatimus tarkoittaa, että vakuutuksen laajennukset astuvat voimaan vasta niihin vahinkotapahtumiin, jotka syntyvät aikaisintaan kahden vuoden kuluttua muutoksen teosta.
  3. Vakuutusmaksu määräytyy yrityksen toiminnan laajuuden ja toimialan mukaan.
  4. Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana vahinkotapahtumassa. Vakuutetun omavastuun määrä on yleisesti 15 % oikeudenkäyntikuluista, kuitenkin vähintään vakuutussopimuksen tehtäessä sovittu määrä.

 

Onhan oikeusturvasi kunnossa?

Lähetä meille tarjouspyyntö Ifin Oikeusturvavakuutuksesta

 

x