[[ $root.alertMsgText ]]

Potentiaalista kukoistukseen

Kun työntekijöiden koko osaaminen otetaan käyttöön, siitä hyötyvät työntekijä ja työnantaja. Upskilling-konseptissa osaamista jaetaan yritysverkostossa. Sen avulla osaamista voi myös päivittää.

 

Pauliina Inervo sai tutulta toimitusjohtajalta epätoivoisen soiton. Firman luottoihminen oli lähtenyt vuorotteluvapaalle. Miten tulevien projektien käy, kun osaaja hyppäsi kelkasta etsiäkseen uutta virtaa työnteolle? Olisiko koko tauon tarve voitu kiertää? Sitä Inervo jäi miettimään ja kehitti uudenlaisen Upskilling-konseptin.

Inervon kolmikymmenvuotinen ura muun muassa HR-johtotehtävissä on näyttänyt, miten työntekijät saattavat tuntea olevansa yrityksessä jumissa: projekteissa pitää kiirettä, mutta työn haasteet puuttuvat. Uudistumiseen ei ole mahdollisuuksia.

 

Yhtä lailla monessa yrityksessä koetaan, että työntekijöillä ei ole tarvittavaa osaamista toimintaympäristön muuttuessa.

 

– Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa paniikkiratkaisuihin. Vanhat työntekijät saavat lähteä, ja tilalle palkataan uutta verta, sanoo toimitusjohtaja Pauliina Inervo viime syksynä toimintansa aloittaneesta Trimmi Inspirestä.

Irtisanomiset ovat usein huono ratkaisu. Vanhojen työntekijöiden mukana yrityksestä lähtee hiljaista tietoa ja arvokasta osaamista.

 

– Upskilling-konseptimme on ratkaisu, jossa paikataan osaamisvajetta ja annetaan ihmisille mahdollisuus jakaa osaamistaan laajemmalle.

 

Sen sijaan, että työntekijät lähetettäisiin kursseille ja koulutuksiin, Trimmi Inspire etsii verkostostaan yrityksen, jossa uusia taitoja opitaan käytännössä. Näin uudet taidot tulevat nopeammin ja tehokkaammin yrityksen hyödyksi. Vaihtoehtoisesti henkilö voi siirtyä sovituksi ajaksi jakamaan osaamistaan sitä tarvitseville.

 

– Mallissamme vuorotteluvapaalainen olisi päässyt muutaman päivän viikossa jakamaan osaamistaan toiseen yritykseen. Lopun viikkoa hän olisi ollut oman työnantajansa palveluksessa. Lisäksi omallakin työpaikalla saattaa olla tarjolla samanlainen projekti eli löytyy kollegoja, jotka kaipaavat uudenlaista osaamista. Kaikki olisivat voittaneet.

 

Ekosysteemi yhteistyöhön

Upskilling-konsepti on täsmäratkaisu työelämän murrostilanteisiin. Yksi sellainen on esimerkiksi digitaalisuuden haasteisiin vastaaminen.

 

Trimmi Inspiren asiakas Grano halusi kehittää myynnillistä asiakaspalveluyksikköään eli ottaa käyttöön viimeisimmät digitaalisen monikanavamedian ratkaisut. Trimmi Inspire etsi yritysverkostostaan puhelinmarkkinointiyritys Suomen Telecenterin, johon kaksi Granon työntekijää pääsi oppimaan uutta seitsemäksi viikoksi.

 

– Telecenter sai rautaiset uuden oppimiseen motivoituneet ammattilaiset työntekijöikseen tekemään tulosta ja uuden yhteistyökumppanin. Meidän tehtävämme oli seurata koulutuksen etenemistä ja osaamisen kehittymistä. Sparrasimme myös Granoa, jotta uudet taidot osataan ottaa tehokkaasti käyttöön, Inervo sanoo.

 

Inervon mukaan Upskilling on konsepti, joka nopeuttaa yritysten ja yksilöiden uudistumista ja uuden osaamisen omaksumista. Näitä työkaluja tarvitaan myös silloin, kun joku on vaarassa joutua työkyvyttömäksi ja tarvitsee työkokeilua.

 

– Ihminen on yleensä tehokas ja hyvinvoiva, kun osaaminen on ajantasaista ja hän saa näyttää osaamisensa. Tämä tarkoittaa menestyviä yrityksiä, pitempiä työuria ja parempaa työssä jaksamista.

 

Yhteisöllinen työelämä

Trimmi Inspire verkostoi erilaisia toimijoita ekosysteemiksi, jossa ihmiset kukoistavat ja hyödyntävät koko potentiaaliaan. Se on yhteisöllinen näkökulma työelämään: työpanos ja osaamispääoma on jaettavissa useamman yrityksen kesken.

 

Yrityssalaisuudet pidetään toki tallessa, mutta kaikista yrityksistä löytyy osaamista, jota voi jakaa muiden kanssa. Yhteisöllisessä yritysten verkostossa - kutsutaan sitä vaikka Upskilling-konseptin lailla ekosysteemiksi - yritykset hyötyvät toinen toisistaan.

 

– Nuoremmat työntekijäsukupolvet pitävät tällaista toimintaa jo itsestäänselvänä. Elämme murrosaikaa, Pauliina Inervo sanoo.

Pauliina Invervo
 
Upskilling-konseptimme on ratkaisu, jossa paikataan osaamisvajetta ja annetaan ihmisille mahdollisuus jakaa osaamistaan laajemmalle, Trimmi Inspiren toimitusjohtaja Pauliina Inervo kertoo.ateksti

 

Mikä Upskilling?

  • Konsepti, jossa nopeutetaan yritysten ja yksilöiden uudistumista ja osaamisen omaksumista.
  • Trimmi Inspire Oy toimii yritysten yhteensaattajana. Se etsii verkostostaan yrityksen, johon asiakkaan työntekijä menee työskentelemään ja oppimaan uutta tai jakamaan osaamistaan määrätyksi ajaksi.
  • Lähettävä yritys maksaa työntekijänsä palkan sovitulta ajalta, vastaanottava yritys saa puolestaan ammattilaisen osaamista jakamaan ja/tai rikastamaan työtä tehden.
  • Työsuhde ei lähtökohtaisesti muutu Upskillingin aikana. Muista toimijoiden välisistä korvauksista sovitaan tapauskohtaisesti.
  • Trimmi Inspire ottaa vastuun hankkeen onnistumisesta sparrauksella, valmennuksella sekä edistymisen seurannalla ja raportoinnilla.
  • Lisää tietoa: www.trimmi-inspire.com

x