[[ $root.alertMsgText ]]

Suomen taloudesta vaihteeksi hyviä, tai ainakin parempia, uutisia

Ekonomistit puhuvat kovista ja pehmeistä indikaattoreista talouden tilaa arvioidessaan. Pehmeät luottamusta ja odotuksia kuvaavat indikaattorit ovat nousussa ja vahvistuneet kautta linjan. Varoittelijat kuitenkin toppuuttelevat. Taloudessa näyttää siltä nyt, että tunnelmat ovat korkealla, ja reaalitalous toivottavasti sitten tulee perässä.

Kuluttajien tilanne

Kuluttajien luottamus talouteen on miltei ennätyksellisen vahvaa. Kulujat näkevät Suomen talouden tilan erittäin valoisana, odotukset omasta tilanteesta ovat hyvät. Yrityskentällä mielialat eivät ole aivan yhtä korkealla, mutta odotukset ovat vihdoin vahvistuneet myös Elinkeinoelämän luottamusbarometrissä.

Työllisyys on parantunut. Teollisuustuotannon pitkään jatkunut alamäki näyttää tasaantuneen. Kasvu on edelleen kotimarkkinavetoista, investoinnit ovat kuitenkin virkoamassa ja kustannuskilpailukyvyn kohentumisen odotetaan auttavan viennin elpymistä.

Suomen talouden taival

Suomella on takanaan menetetty vuosikymmen taloudessa. Puhdin taloudesta vei paitsi finanssikriisi ja siitä seurannut velkakriisi, niin myös oman taloutemme ominaispiirteisiin liittyvät pulmat. Rakennemuutos jatkuu vielä pitkään. Supistuneet toimialat ovat osin korkean lisäarvon toimialoja. Tuotannolliset investoinnit ovat supistuneet ja talouden investointiaste on jäänyt aiempaa totuttua matalammaksi.

 

Suomen pankki ennustaa uudessa katsauksessaan, että talous kasvaa tänä vuonna 1,7 viidestä edellisvuodesta. Ennustettu kasvuvauhti ei vielä riitä julkistalouden tasapainottamiseen, mutta kasvun pohjan odotetaan laajenevan. Haasteita on siis vielä edessäkin.  Uusia työpaikkoja on kuitenkin syntynyt ja yritystoimintaa virinnyt.

 

PK-yritysten nousu ja mahdollisuudet

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön äskettäin julkaiseman PK-yritysbarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdanne- ja kannattavuusodotukset ovat kohentuneet yhtä jalkaa talouden virkoamisen kanssa. 44 % vastaajista odottaa suhdanteiden paranevan edelleen seuraavan vuoden aikana.

Suomen talouden virkoaminen avaa tulevaisuuden näkymiä. 

Tarvitsemme uusia työpaikkoja. Tarvitsemme paitsi uusia kasvuhakuisia yrityksiä, jotka luovat uusia tuotteita, toimintatapoja ja markkinoita, niin myös isomassakin mittakaavassa kasvuhakuisten yritysten uusiutumista.

Bisnesmallit reivataan uuteen asentoon monessa pk-yrityksessä. Muutoksia tapahtuu yritysrakenteissa, työntekemisen tavoissa ja tuotantoalustoissa. 

Suomi tarvitsee uusia yrityksiä

Uusilla yrityksillä on tärkeä rooli uudistumisessa ja vakiintuneiden toimijoiden kirittämisessä sekä kilpailussa että osana yhteisiä arvoverkkoja. Ne yritykset, jotka onnistuvat kehittämään tuotantotekijöiden tuottavuutta parantavaa teknologiaa ja prosesseja, tuottavat eniten voittoa.  Jaetut arvoketjut ja verkostot kasvattavat lisäarvoa ja luovat strategisia kumppanuuksia yritysten välille.

Kun yritys on tosissaan etenemässä kasvupolulla, sen kannattaa pohtia vakavasti voimavarojaan. Yrittäjyys on kestävyyslaji.

Kasvu ja uuden yritystoiminnan luominen vaativat osaamista ja riskinottoa. Muutokset ovat usein vaikeasti hallittavia. Pitää uskaltaa, vaikka on epävarma. Yrittäjän elämän varrelle osuu monenlaista - suunnitelmia ja yllätyksiä, onnistumisia ja epäonnistumisia. Yrittäjä itse on yrityksen tärkein resurssi kontakteineen, osaamisineen ja verkostoineen jokaisessa yrityksen elinkaaren vaiheessa. Kovat ja pehmeät indikaattorit kannattaa ottaa tarkkailuun myös omassa yrityksessä!
 

Artikkelin kirjoittaja Katja Bergstedt toimii Varman pääekonomistina.

Oletko jo kokeillut suunnittelutyökalujamme?

Luo ilmainen käyttäjätili ja kokeile

 

Käyttäjätili valmiina?

Työpöydälle >>


x