[[ $root.alertMsgText ]]

Pieni opas startup-yrityksen IPR-strategiaan

Marja Hohti - Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy

 

Älykkään IPR-strategian luominen voi toimia huomattavana menestystekijänä startup- ja kasvuyhtiöissä.

 

Valinnat immateriaalioikeuksien (IPR) suojaamiseksi ja oikea kaupallistamisstrategia ovat olleet monien yhtiöiden onnistumisessa ratkaisevia tekijöitä, sillä ne takaavat yhtiölle toimintavapauden ja niiden avulla voi lisäksi suojautua kilpailijoita vastaan. Lisäksi immateriaalioikeudet ovat varsin tärkeässä roolissa määriteltäessä yrityksen arvostusta esim. haettaessa sijoituksia ja muuta lisärahoitusta yhtiölle.

 

Parhaimman IPR-strategian luominen edellyttää usean eri osatekijän punnitsemista, jotta yhtiö löytää juuri sille parhaiten sopivan tavan hyödyntää, suojata ja kaupallistaa henkistä pääomaansa.

 

Nykytilanteen analysointi

Ensimmäinen askel IPR-strategian tekemisessä on varmistaa, että kaikki tärkeimmät immateriaalioikeudet on siirretty yhtiölle ja sopimukset niistä ovat kunnossa. Yhtiön avainresurssit, jotka luovat immateriaalioikeuksia voivat toimia monessa eri roolissa yhtiössä. He voivat olla esimerkiksi yhtiön perustajia, uusia osakkaita, työntekijöitä, joilla ei ole osakeomistusta, alihankkijoita tai yhteistyökumppaneita.

 

Varsin tyypillinen IPR-tilanne startup-yhtiössä voi olla sellainen, jossa esim. yhtiön liiketoiminnan kannalta merkityksellistä ohjelmistokoodia kehittäneellä henkilöllä ei ole asianmukaisia työsopimuksia ja he eivät ole siirtäneet tekijänoikeuksia, jatkokehitysoikeuksia tai muita IPR-oikeuksia yhtiölle.

 

Syynä tähän on usein se, ettei asiaan ole kiinnitetty huomioita, kun kaikki toimintaan osallistuneet ovat innoissaan lähteneet toteuttamaan yhtiön liikeideaa. Useilla yhtiöillä ei niiden elinkaaren alussa yksinkertaisesti ole työsopimuksia työntekijöidensä kanssa tai mahdollisuutta heti maksaa palkkaa ja omistusosuus yhtiössä edellyttää, että perustajajäsenet panostavat yhtiöön ”sweat equityn” muodossa eli työpanoksella rahan sijaan.

 

Pahimmassa tapauksessa myöskään osakassopimuksessa ei ole immateriaalioikeuksiin liittyviä ehtoja eikä niissä ole varmistettu, että osakkaiden luomat IPR:t siirtyvät yhtiölle.

 

Yleistä on myös se, että yhtiön perustajat ovat itse maksaneet yhtiön aloittamisen yhteydessä esim. tavaramerkkien ja domain-nimien rekisteröinnit ja siirto yhtiölle on tekemättä. Oikeuksien siirto myöhemmin voi joissakin tilanteissa olla hankala, jos osapuolten välille syntyy erimielisyys oikeuksien käyvästä arvosta.

 

Brändin vaihtaminen sen jälkeen kun yhtiö on jo investoinut mainoksiin, liiketilan tunnuksiin ja muihin tunnettuutta lisääviin brändielementteihin tulee maksamaan paljon, jos ne joudutaan erimielisyyden vuoksi muuttamaan toisiksi.

 

Alkuvaiheen yhtiöissä töitä on myös voitu tehdä projektiluotoisesti ja IPR-siirtosopimukset tai muu dokumentointi on jäänyt tekemättä. Joissakin tilanteissa myös ydintiimin rakenne on saattanut muuttua alkuvaiheen projektista ja kaikki eivät halua perustaa yritystä tai tulla osakkaiksi jo perustettuun yhtiöön.

 

Yrityksen toiminnalle olennaisiin immateriaalioikeuksiin voi myös liittyä kolmannen osapuolen käyttöoikeusehtoja, ja on tärkeä analysoida ja varmistaa, että yhtiöllä on tarvittavat luvat, oikeudet ja suostumukset muokata, jatkokehittää ja kaupallisesti hyödyntää oikeuksia esim. omissa ohjelmistopohjaisissa tuotteissa ja palveluissa.

 

Immateriaalioikeuksiin liittyvien riskien arviointi

Arvioitaessa millaisia riskejä immateriaalioikeuksiin voi liittyä ja miten niitä vastaan olisi hyvä suojautua, on hyvä analysoida myös ne toimet, joita startup on tehnyt IPR:n luonnin ja käyttöönoton yhteydessä.

 

Esimerkiksi jos kyseessä on keksintö, on merkitystä muun muassa sillä seikalla, onko yhtiö teettänyt haettujen patenttien ja niiden soveltamisalueiden ns. ”patent landscape” -tutkimuksen? Tai onko yhtiö ennen tavaramerkin käyttöä tarkastanut tavaramerkkitietokannoista mahdolliset sekoitettavissa olevat tavaramerkit ja sen ettei rekisteröinnille ole estettä? On myös järkevää tutkia mitä sanamerkin sanat tarkoittavat vieraissa kielissä käännöksinä, jotta ne toimivat parhaiten yhtiön tuotteiden ja palvelujen tunnuksina.

 

Kilpailija-analyysi on varsin käytännöllinen työväline arvioitaessa mahdollisia immateriaalioikeuksiin ja niiden käyttöön liittyviä riskejä, mutta myös niiden kaupallistamismahdollisuuksia.

 

Lisäksi yhtiön on hyvä lisätä omiin kaupallisiin sopimuksiinsa, asiakkaiden, alihankkijoiden ja strategisten yhteistyökumppaneiden kanssa myös järkevät sopimusehdot IPR-vakuutusten ja -takuiden, sopimusrikkomustilanteiden, vahinkojen ja toimintavelvoitteiden osalta.

 

Salassapitovelvollisuus ja siitä sopiminen ovat myös keskeisiä IPR-strategian osatekijöitä, ja myös salassapitovelvollisuuden pitää kattaa kaikki olennaiset sopimukset ja henkilöt.

 

Salassapitovelvoitteella on erityisen tärkeä merkitys silloin kun on keksitty patentin avulla suojattavissa oleva keksintö.

 

IPR-strategian luominen

IPR-strategia on osa yhtiön liiketoimintasuunnitelmaa. Tästä syystä on olennaisen tärkeää, että oikeudellinen palveluntarjoaja tuntee yhtiösi liiketoimintaa ja toimialaa ja pystyy toimimaan sinun strategisena neuvonantajanasi.

 

Yhtiö voi valita useista eri vaihtoehdoista itsellensä sopivimman IPR-strategian. Valintaan vaikuttavat mm. yhtiön suunnitelmat laajentaa tuote- ja palvelutarjonta kansainvälisille markkinoille. Yhtiö voi valita suojamuodoksi esim. 2D/3D mallisuojan, tavaramerkkirekisteröinnin, domain-nimen, joiden rekisteröinti on hyvä tehdä myös tärkeimmissä asiakaskohdemaissa rekisteröinnin alueellisen suojan vuoksi ennen tuotteen tai palvelun lanseerausta niissä kohdemaissa, joista myyntituloja halutaan.

 

Startup-yhtiöllä on lukuisia erilaisia keinoja parhaan IPR-strategian valinnassa ja myös yhtiön käytössä olevat omat resurssit vaikuttavat valintaan. Yhtiön kaupalliset sopimukset strategisten partnerien kanssa ovat varsin merkittävä tulonlähde sekä IPR-suojaamisen kustannuksien kattamiseksi että lisenssitulona. Yhtiö voi myöntää teknologian käyttöoikeuksia ja tietotaitoon liittyviä oikeuksia aloille, joihin se ei itse aio niitä kohdentaa ydinliiketoimintanaan.

 

Yhtiö, jolla on vahva IPR-strategia, onnistuu myös hankkimaan lisäsijoituksia oman kasvunsa ja menestymisensä tueksi muita helpommin.

 

Vieraskirjoittajamme VT Marja Hohdilla on varsin laaja kokemus suuryhtiöistä ja startup-yhtiöistä. Hän auttaa yhtiöitä luomaan uutta liiketoimintaa, IPR -strategioita, neuvottelemaan kaupallisia sopimuksia, avustaa yhtiöiden uudelleen järjestelyissä, rahoituksessa sekä mm. yhtiöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Marja nauttii siitä, että hän voi auttaa kasvu ja viihdytysvaiheen lisäksi myös aivan alkuvaiheen yhtiöitä. Tavoitat hänet numerosta + 358 50 577 0208, jos haluat kysyä lisää.

Marja Hohti min


x