[[ $root.alertMsgText ]]

Vastuuvakuutus

Ei voi mitään, joskus mokaa. Onneksi sellaisia tilanteita varten on otettu vastuuvakuutus, joka kattaa esimerkiksi työnantajalle työntekijän vahingosta sattuneen korvausvelvollisuuden. Vastuuvakuutus on yrityksen vakuutusturvan selkäranka, ja tulisi olla jokaisella toimintaa harjoittavalla yrityksellä, olipa sitten toiminimi tai osakeyhtiö.

Vahinkoja ei voi välttää

Toiseen henkilöön, hänen omaisuuteensa tai varallisuuteensa kohdistuvaa harmia tulee aiheutettua ihan vahingossa ja varmasti jossain vaiheessa elämää. Sellaisia tilanteita varten on kuitenkin tarjolla vastuuvakuutus, joka kattaa esimerkiksi työnantajalle työntekijän vahingosta sattuneen korvausvelvollisuuden. 

Vastuuvakuutuksen ero tavalliseen vahinkovakuutukseen on se, että vastuuvakuutuksessa kyse on jollekin toiselle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta.

Tällaisessa tilanteessa on aina kolme osapuolta: 1) vakuutuksen ottaja, 2) vahinkoa kärsinyt sekä 3) vakuutusyhtiö. Vakuutuksen kohde poikkeaa myös tavallisista vahinkovakuutuksista, sillä vastuuvakuutuksella vakuutetaan omaisuuden sijaan oikeusjärjestyksen mukainen korvausvelvollisuus.

Vastuuvakuutuksia on monia erilaisia

Kuten toimialoja, myös vastuuvakuutuksia on lukuisia erilaisia, jotka turvaavat yritystä eri tilanteissa.

Yleisimpiä näistä ovat:

  1. Toiminnanvastuu, joka korvaa yrityksen toiminnassaan aiheuttamia henkilö-, ja esinevahinkoja
  2. Tuotevastuu, joka korvaa virheellisen tai turvallisuudeltaan puutteellisen tuotteen aiheuttaman vahingon
  3. Konsulttivastuu, joka korvaa konsulttitoiminnan virheellisestä suorittamisesta aiheutuneita vahinkoja
  4. Potilasvastuu, joka korvaa potilasvahinkolain mukaisesti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja
  5. Haltuunuskotun omaisuuden vastuu, joka korvaa vakuutuksenottajan aiheuttamat vahingot haltuunotetulle omaisuudelle 

 

Vastuuvakuutusta hankkiessa on hyvin tärkeää kertoa vakuutusasiantuntijalle minkälaista toimintaa yrityksesi tekee ja kuinka laajaa toimintasi on. Vakuutusneuvojat voivat näiden tietojen avulla kartoittaa sinulle sopivat turvat.

Milloin vahingonkorvausvastuu syntyy?

Länsimaisen oikeusperiaatteen mukaan se, joka aiheuttaa toiselle vahinkoa, on velvollinen korvaamaan vahingosta aiheutuneet kulut. Vahingonkorvausvastuu syntyy myös silloin, kun joku toimii vastoin lakiin kirjattua säännöstä aiheuttaen toiselle vahinkoa.

 

Yritykselle vahingonkorvausvelvollisuus voi syntyä yrityksen varsinaisesta toiminnasta, yrityksen omistamista kiinteistöstä, koneista tai laitteista, tai esimerkiksi yrityksen työntekijän toiminnasta. Vahingonkorvausvelvollisuus voi syntyä myös yrityksen laatimista suunnitelmista tai yrityksen solmimista sopimuksista.

Edellä mainitut vahingonkorvausvelvollisuuden lähteet eli vastuuriskit tulee käydä huolella läpi vakuutuksen tarjous- tai myyntitilanteessa. 

Vastuuvakuutuksen päätarkoitus on turvata yrityksen talous takaiskun sattuessa. On hyvin suositeltavaa että myös sinun yrityksesi hankkii nämä vakuutukset mahdollisimman ajoissa, koska vahinko ei tule kello kaulassa.

Vastuuvakuutus korvasi 140 000 euron vahingot

Esimerkkitapauksessa yhtiö myi asiakkaalleen EU:n ulkopuolelta ostamaansa liimaa käytettäväksi autojen sisäverhoilujen liimaamisessa. Asiakas, autotehtaan alihankkija, liimasi verhoilut paikalleen. Jonkin ajan kuluttua työn valmistumisesta liiman huomattiin kuitenkin haisevan virheellisen koostumuksensa vuoksi niin voimakkaasti, että verhoilut oli poistettava ja asennettava uudelleen eri liimaerää käyttäen.

Tapahtumasta aiheutui autotehtaalle yhteensä 140 000 euron vahingot, jotka liimanmyyjän tuotevastuuvakuutus kuitenkin korvasi.

Leipomoalalla korvaustapaus voisi mennä seuraavasti: Henkilö osti kaupasta leivän, jota syödessään hänen hampaansa lohkesi taikinassa olleen pienen kiven vuoksi. Leipävalmistajan tuotevastuuvakuutus korvasi hammaslääkärikulut. 

Vastuuvakuutus korvasi tapaus makkaran!

Yhtiö A toimitti elintarvikkeita valmistavalle yhtiö B:lle pakkausmuoveja, joihin B:n makkarat vakuumipakattaisiin. Erään toimituserän muoveissa sattui olemaan mikroreikiä, minkä vuoksi makkarapakkauksiin pääsi kuljetuksen aikana bakteereja pakkausten virheellisyyden vuoksi. Lopputuloksena 50 ihmistä sairastui syötyään saastuneita makkaroita. 

 

Yhtiön B tuotevastuuvakuutus korvasi henkilövahingot sairastuneille, koska yhtiö oli myynyt turvallisuudeltaan puutteellista makkaraa. Takaisinvetovakuutus korvasi takaisinvedon kustannukset. Tuotteen vahinko –vakuutus korvasi makkarat.

Yhtiö B tai sen vakuutusyhtiö voi hakea korvauksia pakkauksia valmistaneelta yhtiö A:lta, koska A oli myynyt virheellisiä tuotteita eli reikäisiä muovikääreitä. A:n tuotevastuuvakuutus korvaisi kuitenkin henkilövahingot sekä pilaantuneet makkarat, koska A:n toimittama pakkausmuovi oli pilannut makkarat. Takaisinvetovakuutus korvasi markkinoilta poistamisen kustannukset.

 

Edellä olleet tapaukset ovat hyvin tavaomaisia vahinkoja, joita voi sattua mille yritykselle tahansa. Siksi on tärkeää, että vakuutukset on kunnossa. Muista olla heti yrityksen perustamisen alkumetreillä yhteydessä vakuutusyhtiöön, ja kerro heille yrityksestäsi. He osaavat antaa karkean arvion vakuutusmaksuista, jotka voit ottaa huomioon esim. kulujen laskennassa. Milloin viimeksi tarkistit vakuutustesi tilan? 

Onhan vastuuvakuutus jo hankittu?

Lähetä tarjouspyyntö vastuuvakuutuksesta

 

Artikkeliin liittyvät palvelut

[[ product.inCart ? 'Poista palvelukorista' : 'Lisää palvelukoriin' ]]

x