[[ $root.alertMsgText ]]

Maksuperusteinen alv – mitä se tarkoittaa?

Janne Isosävi - Palkkaus.fi

Yritys voi hoitaa arvonlisäverotusilmoitukset ja tilitykset maksuperusteisesti. Tämä tarkoittaa, että ALV kirjataan siltä kuukaudelta, kun myyntilaskusta on tullut raha tiilille tai ostolasku on maksettu tililtä.

Useimmiten käytetään suoriteperustetta, jolloin ALV muodostuu siltä kuukaudelta, jolle esim. ostolasku on kirjattu (riippumatta siitä, onko raha tullu oikeasti tilille).

Kirjanpito- ja tilinpäätösvelvollisuus

Kirjanpitovelvollisuus on kaikilla liiketoiminnastaan lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia kuten kalastusta ja maataloutta (poikkeuksista lisää kirjanpitolaissa).

Kahdenkertaista kirjanpitoa ei tarvitse pitää, jos sekä päättyneellä, että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi näistä ehdoista (2017):

 

  • Taseen loppusumma on enemmän kuin 100 000 euroa
  • Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto menee 200 000 euron yli; tai
  • Yrityksen palveluksessa keskimäärin enemmän kuin 3 henkilöä

 

Osakeyhtiön ja muiden yhtiömuotojen pitää aina tehdä tilinpäätös. Liikkeen- tai ammatinharjoittajan pitää tehdä tilinpäätös, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt ainakin kaksi seuraavista ehdoista (2017):

  • taseen loppusumma 350 000 euroa
  • liikevaihto 700 000 euroa
  • tilikauden aikana palveluksessa on ollut keskimäärin 10 henkilöä

Käytännössä siis pienimuotoinen yrittäminen on kevyemmin säädeltyä, erityisesti toiminimiyrittäminen. Tämä helpottaa sivutoimisen yrittämisen aloittamista.

Arvonlisäverovelvollisuus

ALV pitää laskuttaa ja tilittää valtiolle, kun liikevaihto ylittää 10 000 € (2017 alkaen). Verosta saa huojennusta aina 20 000 euron liikevaihtoon asti. Yrityksen ALVstä lisää Palkkaus.fi:n artikkelissa arvonlisäverosta ja arvonlisäverolaista (luku 14 a, linkki joulukuulta 2016).

 

Näin ollen pienimuotoinen yrittäminen (yleensä sivutoimisesti) on ALV:n näkökulmasta helppoa. Mutta huomaa, että jos et ilmoittaudu ALV-velvolliseksi, niin et myöskään voi vähentää yrityksen omista ostoista maksamia arvonlisäveroja. Usein siis pienikin yrittäjä on ALV-rekisterissä, koska voi tällöin vähentää omista ostoista verot.

 

Joitakin aloja on vapautettu ALV:stä, kuten terveyden- ja sairaanhoidon palvelut.

Maksuperusteinen ALV?

Maksuperusteinen ALV:n hoitaminen on mahdollista, jos liikevaihto on alle 500 000 € vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä että, suurimmalla osalla suomalaisista yrityksistä olisi mahdollista liikevaihtorajan puolesta käyttää maksuperusteista ALV:tä.

 

Asia ei kuitenkaan ole käytännössä niin yksinkertainen. Vain ammatin- ja liikkeenharjoittaja

(toiminimiyrittäjä) voi olla tekemättä tilinpäätöstä. Koska tilinpäätös pitää lain mukaan tehdä suoriteperusteisesti, iso osa yrityksistä joutuu kuitenkin tekemään kirjanpitoaan myös suoriteperusteisesti.

 

Maksuperusteisen ALV-prosessin pyörittäminen vaatii kirjanpidossa käytetyltä järjestelmältä (kirjanpitopalvelu/-ohjelmisto) tuen maksuperusteiselle ALV:lle. Muuten on vaikeaa vuoden lopussa saada tehdyksi suoriteperusteinen tilinpäätös. On siis hyvä tarkistaa onko kirjanpidon puolella esteitä ALV-prosessin muuttamiselle.

ALV ja omat ostot

Jos käytät maksuperusteista ALV-prosessia, niin silloin sinun pitää tasata myös yrityksen omat ostot maksuperusteisesti. Jo tämä on monessa tapauksessa riittävän hyvä syy käyttää normaalia suoriteperusteista ALV-prosessia.

Kenelle sopii?

Kun teet pienimuotoista sivutoimista yrittämistä toiminimiyrittäjänä, sinun ei yleensä olisi pakko tehdä kahdenkertaista kirjanpitoa, eikä tilinpäätöstä. Tällöin maksuperusteinen ALV voi olla järkevä vaihtoehto, koska tositteiden ja tapahtumien määrät ovat pieniä. Jos tilinpäätöstä ei tee, niin myöskään suoriteperusteisen tilinpäätöksen vaatimus ei tietenkään haittaa.

 

Jos taas harjoitat yritystoimintaa täyspäiväisesti, etkä työskentele toiminimiyrittäjänä, niin kannattaa ottaa käyttöön suoriteperusteinen tapa.

 

Jos haluat laajentaa yritystoimintaasi ja tarvitset ulkopuolisia rahoittajia, niin et oikeastaan voi olla tekemättä tilinpäätöstä, koska tarvitset siihen liittyvää dokumentointia kertoessasi yrityksen tilasta pankeille tai muille rahoittajille.

 

Tilinpäätöksen joudut joka tapauksessa tekemään suoriteperusteisesti, joten kannattaa miettiä, onko ALV:n pyörittäminen maksuperusteisesti liian monimutkaista ja kallista. Siitä tulisi kirjanpitoon ikään kuin ylimääräinen kerros, koska myyntireskontra ja ostolaskut pitää aina miettiä ensin maksuperusteisesti ja sitten kirjanpito viimeistään vuoden lopussa suoriteperusteisesti.

 

Jannesta:

Janne Isosävi on Palkkaus.fi-palvelun perustajia ja vastaa yrityksen viestinnästä ja markkinoinnista. Palkkaus.fi perustettiin, koska Janne kyllästyi siihen, miten vaikeaa oli maksaa palkkaa lastenhoitajalle. Kenenkään ei pitäisi käyttää aikaansa palkanlaskennan koukeroiden opetteluun!


x