[[ $root.alertMsgText ]]

Miksi yksinyrittäjän kannattaa hyödyntää luontoisetuseteleitä?

Niko Kangasmaa, Eazybreak Oy ja Satu Halttunen, Greenstep Oy

Suomessa on käytössä monenlaisia Verottajan tukemia luontoisetuja, joiden hallinnointi voi tuntua melkoiselta viidakolta. Yksinyrittäjän kannattaa kuitenkin perehtyä asiaan ja maksaa osa omasta palkastaan luontoisetuina, koska niiden verovähennysoikeudesta syntyy selkeää taloudellista hyötyä. Tässä kirjoituksessa kerromme

 

  • Mitkä ovat lounas-, liikunta- ja kulttuuri- sekä työmatkaetujen verotusarvot ja muut rajoitteet käytölle
  • Kenelle luontoisetusetelit ovat erityisesti hyödyksi
  • Miten luontoisetusetelit käsitellään yrityksen kirjanpidossa

 

Lounas-, liikunta- ja kulttuuri- sekä työmatkaetujen rajoitteet verotuksessa

Jotta luontoisetuseteleistä syntyisi yrittäjälle hyötyä, on niitä käytettävä Verottajan asettamien rajoitteiden puitteissa. Yrittäjän kannattaa muistaa seuraavat pointit.

 

Liikunta- tai liikunta- ja kulttuurietua voi tarjota verottomasti 400 € per henkilö. Tämän ylittävä osa käsitellään verotettavana tulona. Liikuntaetu on aina henkilökohtainen, joten yrittäjä ei sen puitteissa saa esim. maksaa laskettelulippuja koko perheelleen. Myöskään liikuntavälineisiin etua ei saa käyttää.

 

Työmatkaedun verottomuus on porrastettu:

  • 0-300 € on aina verotonta
  • 301-750 € osuudelta työntekijälle syntyy verotettavaa luontoisetua oman veroprosentin mukaan, sekä työnantajalle palkan sivukulut
  • 751-3 400 € osuudelta työmatkaetu on myös veroton.

 

Työmatkaetu on tarkoitettu kodin ja työpaikan väliseen julkiseen liikenteeseen, lento- ja taksiliikenne pois luettuina. Etu koskee henkilökohtaisia matkalippuja, mutta sitä voi käyttää myös matkakortille ladattuun arvolippuun.

 

Lounasetu tarjotaan yleensä lounasseteleinä, joilla voi maksaa ruokailun kaikissa palveluntarjoajan verkostoon kuuluvissa lounasravintoloissa. Lounassetelit voi tarjota palkan päälle maksettavana ravintoetuna tai lounasvähennyksenä. Mallien laskenta eroaa jonkin verran toisistaan kirjanpidossa, mutta lopputulos on yksinyrittäjän näkökulmasta sama.

 

Lounassetelit ovat verottomia, kunhan niiden nimellisarvo on välillä 6,30 – 10,20 €. Työntekijän osuuden on aina oltava vähintään 6,30 €, eikä yrityksen osuus saa ylittää 25 prosenttia setelien nimellisarvosta. Enimmillään lounasseteleitä saa jakaa kuukaudessa työpäivien mukaisen määrän, koska ne on tarkoitettu työpäivän aikaiseen ruokailuun.

 

Kenelle luontoisetusetelit ovat erityisesti hyödyksi?

Kuten missä tahansa muussakin asiassa, niin myös luontoiseduissa hyötyä syntyy vain mikäli käytät kyseisiä palveluita. Eniten hyötyä etuseteleistä on siis henkilölle, joka ruokailee usein lounasravintoloissa, kulkee toimistolle julkisilla kulkuvälineillä sekä harrastaa säännöllistä liikuntaa.

 

Luontoisedut rinnastetaan palkkaan. Siksi niiden edellytyksenä on se, että edunsaajalle maksetaan palkkaa. Esimerkiksi toiminimiyrittäjä ei voi hyödyntää luontoisetuja missään muodossa. Selkeyden vuoksi keskitymmekin tarkastelemaan aihetta osakeyhtiön näkökulmasta.

 

Luontoisetusetelien käsittely kirjanpidossa

Luontoisetusetelit merkitään osakeyhtiön kirjanpidossa liiketoiminnan muihin kuluihin, jotka ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia. Osakeyhtiön verokanta on 20 % joten verohyöty on tuon suuruinen. Maksamalla osan bruttopalkasta verovapaina työsuhde-etuina yritys pienentää summaa, josta tulee maksaa palkan sivukuluja. Vähemmän rahapalkkaa, vähemmän sivukuluja – miten tämä muka toimii?

 

Otetaan esimerkiksi yrittäjä, joka maksaa itselleen bruttopalkkana 20 000 € vuodessa, ennakonpidätys 15 %. Miten koko summan maksaminen rahapalkkana eroaa siitä, että osa bruttopalkasta maksetaan lounas-, liikunta- ja työmatkaetuina?

 

Vaihtoehto 1: koko bruttopalkka maksetaan rahapalkkana

 

YEL-vakuutettu yrittäjä maksaa itselleen palkkaa 20 000 €, josta ennakonpidätyksen jälkeen jää 17 000 € nettopalkkaa. Tästä summasta kuluu vuoden aikana 2 000 € lounaisiin, 400 € liikuntaharrastukseen ja 300 € työmatkoihin julkisilla kulkuvälineillä. Yrittäjän nettoansainnaksi tulee näiden kulujen jälkeen 14 300 €.

 

Yrityksen näkökulmasta palkkaa maksetaan 20 000 €, josta syntyy sivukuluja 2,12 % eli 424 €. Palkka sivukuluineen on verotuksessa vähennyskelpoista, jolloin nettokustannukseksi jää 16 339,20 €.

 

Vaihtoehto 2: osa palkasta maksetaan lounas-, liikunta- ja työmatkaetuina

 

Jotta työntekijän kokonaisansainta pysyisi samana, oletetaan että bruttopalkkaa maksetaan vain 19 300 €. Tämän lisäksi työntekijällä on vuoden aikana käytössään 400 € liikunta- ja 300 € työmatkaseteleitä, eli yhteisansainta on edelleen 20 000 €.

 

Lounassetelien käsittely kirjanpidossa vaihtelee riippuen siitä, tarjotaanko ne ravintoetuna palkan päälle vai lounasvähennyksenä nettopalkasta, mutta lopputulos on molemmissa tapauksissa sama: Yrittäjä maksaa itselleen työntekijänä nettopalkkaa 14 905 € ja yritykselle syntyy nettokustannuksia 16 727,33 €.

 

Yrittäjälle kannattavin ratkaisu on maksaa osa palkasta ravinto, liikunta- ja kulttuuri sekä työsuhdematkalippuetuna. Esimerkkitapauksessamme työntekijän näkökulmasta yrittäjälle jää vuodessa 605 € enemmän rahaa puhtaana käteen. Yrityksen puolella verovähennyshyöty on 97,03 € suurempi, joka mukaan luettuna hyöty on 702,03 €. Kuluja eduista tulee kuitenkin 388,13 € enemmän, joten yhteensä yksinyrittäjä hyötyy 313,90 € vuodessa.

 

Verotuksessa luontoisedulla tarkoitetaan työnantajan muuna kuin rahana työstä suorittamaa vastiketta palkansaajalle. Luontoisetu on toisin sanoen työnantajan järjestämä ja kustantama hyödyke (tavara tai palvelu), jonka työnantaja luovuttaa palkansaajan käyttöön. –Verottajan päätös luontoiseduista verotuksessa, 29.1.2016. Liikunta- ja kulttuuriseteli sekä työsuhdematkalippu (tietyin rajaehdoin) on palkansaajalle verovapaa etuus.

 

Kannattaa muistaa näitä numeroita katsoessa, että arvot ovat esimerkkejä (asuinkunta vaikuttaa työntekijän ennakonpidätykseen jne.). Lisäksi on olemassa monia muitakin luontoisetuja, kuten auto-, puhelin- ja asuntoetu. Yrittäjän on siis mahdollista kasvattaa luontoiseduista ja muista verovapaista eduista saamaansa hyötyä sitä enemmän, mitä enemmän näitä on käytössä.

 

Mobiilipalveluilla ylimääräinen työ minimiin

Lounas-, liikunta- ja kulttuuri- sekä työmatkaetuja on perinteisesti käytetty paperisilla etuseteleillä, joiden hallinnointi on vaatinut kuitenkin turhaa työtä. Lisäksi seteleitä on kadonnut tai jäänyt käyttämättä, eli on syntynyt hävikkiä.

Eazybreak on yksi hyvä esimerkki työsuhde-etujen mobiilimaksupalvelusta. Palvelun käyttöönotto vaatii yritystietojen rekisteröinnin ja etujen valitsemisen, mikä vie vain muutaman minuutin. Tämän jälkeen valittujen etujen käyttö hoituu Eazybreak-sovelluksella tai tekstiviestillä. Voit kokeilla palvelua kaksi kuukautta palvelumaksuitta - maksat tällöin vain käyttämistäsi lounaista, liikuntapalveluista tai työmatkoista.

 

Viimeisten vuosien aikana paperiseteleille on tullut vaihtoehtoja elektronisten maksukorttien ja mobiilipalveluiden muodossa. Internet-pohjaisilla mobiilimaksuvälineillä kaikki etujen hallinnoinnin vaiheet saadaan automatisoitua niin, ettei yrittäjän tarvitse kuin maksaa laskut ja hoitaa kirjanpito. Mobiilipalveluiden käyttöönottokulut ovat maksukortteja pienemmät ja niillä voidaan päästä paperiseteleistä syntyvästä hävikistä täysin eroon.

 

Hyödyllisiä linkkejä luontoisetuihin liittyen:

Verohallinto: Verohallinnon päätös vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallinto: Luontoisedut verotuksessa

Verohallinto: Työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta verovapaana etuna

Yritys-Suomi: Luontoisedut ja henkilökuntaedut

Talousverkko: Palkkaa oravannahkoina – mitä on luontoisetu?

 

Kirjoittajista:

Niko vastaa Eazybreak Oy:n markkinoinnista ja auttaa pienen kasvuyrityksen muissa toiminnoissa aina kun tarvitaan. Nikolle on karttunut Eazybreakissä kokemusta työsuhde-etujen parista kaksi vuotta ja halu kehittyä sekä kehittää on valtaisa.

 

Niko Kangasmaa

 

Satu on työskennellyt tilitoimistoalalla vuodesta 1991 ja nykyään hän toimii taloushallinnon ulkoistusyritys Greenstep Oy:n tilivastaavana.


x