[[ $root.alertMsgText ]]

Laskutuspalvelu on kevyt tie yrittäjyyteen

Piia Peiponen, UKKO.fi

Itsensä työllistäminen on tulevaisuudessa monelle yhä varteenotettavampi vaihtoehto tehdä työtä, kun perinteinen työsuhteessa tehtävä työ vähenee. Suomessa arvioidaan jo nyt olevan noin 180 000 itsensä työllistäjää. Itsensä työllistäjiin lasketaan kuuluvaksi muun muassa freelancerit, ammatinharjoittajat, apurahansaajat ja kevytyrittäjät. Pelkästään kevytyrittäjiä on Suomessa tällä hetkellä 60 000–70 000.

 

Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka käyttää laskutuspalvelua apuna omien töidensä laskuttamiseen. Kevytyrittäjä toimii yrittäjämäisesti päättäen itse omista asiakkaistaan, työajoistaan ja hinnoittelustaan; laskutuspalvelu puolestaan huolehtii työntekemiseen liittyvistä paperitöistä ja byrokratiasta sekä palkanmaksusta. Kevytyrittäjä voi toimia miltei millä vain alalla, jossa liikeidea perustuu oman osaamisen tai ammattitaidon myyntiin.

 

Laskutuspalvelu mahdollistaa yrittäjyyden ja liikeidean kokeilemisen heti ilman perehtymistä yrittäjän lainsäädäntöön, verotukseen, kirjanpitoon sekä eläke- ja työttömyysturvaan. Kevytyrittäminen laskutuspalvelun kautta tarjoaakin mahdollisuuden ikään kuin harjoitella yritystoimintaa ennen oman yrityksen perustamista. Jos mielessä on edes hämärä ajatuksen poikanen liikeideasta, voi sitä lähteä helposti kirkastamaan kevytyrittäjyyden avulla. Kun idea on todettu toimivaksi ja asiakas- ja kontaktiverkosto laajentunut, on tälle pohjalle sitten hyvä perustaa oma yritys.

 

Kevytyrittäjyys on monesti hyvä vaihtoehto sellaiseen elämäntilanteeseen, jossa aika ja resurssit eivät juuri sillä hetkellä riitä oman yrityksen perustamiseen, vaikka liikeidea ja mahdollisesti jopa asiakkaatkin olisivat jo valmiina. Jos halu päästä töihin on suuri, mutta paperityöt ja byrokratia tuntuvat vaikeilta ja vierailta asioilta, kannattaa kokeilla kevytyrittämistä. Kevytyrittäjänä ajan myötä, melkein kuin huomaamatta, tulevat tutuksi oman työn hinnoitteluun ja laskutukseen liittyvät asiat kuten lakisääteiset maksut ja verot. Näin kynnys oman yritystoiminnan aloittamiseksi madaltuu.

 

Suomen suurimman laskutuspalvelun UKKO.fi:n käyttäjien mukaan kevytyrittäjyys onkin erinomainen väylä kohti yrittäjyyttä. Heinäkuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 1200 kevytyrittäjää ja heistä 86 % oli sitä mieltä, että kevytyrittäjyys tasoittaa tietä yrittäjäksi.

 

Kevytyrittäjyys opettaa paljon yrittäjyyden kannalta hyödyllisiä taitoja. Konkreettisten hinnoitteluun ja laskutukseen liittyvien taitojen lisäksi oppia voi kertyä yrittäjämäisestä ajattelusta ja itsensä johtamisesta. Myös motivaatio lähteä yrittäjäksi kasvaa helposti kevytyrittämisen aikana. Monelle kevytyrittäjälle yrittäjyys tuntuu oikealta tavalta mennä eteenpäin uralla.

 

Ei ole olemassa selvää rajaa sille, milloin kannattaa toimia kevytyrittäjänä ja milloin perustaa oma yritys. Valinta kevytyrittäjyyden ja oman yrityksen perustamisen välillä riippuu monista tekijöistä; vaihtoehtoja voi punnita laskutuksen, verotuksen, kirjanpidon, työttömyysturvan ja eläkemaksujen näkökulmasta. Toimintamuodon valintaan vaikuttavat lisäksi muun muassa yritystoiminnan volyymi, laskutuksen frekvenssi sekä tietenkin omat mieltymykset. Jos paperityöt ovat kirosana tai Tyellit ja Yellit eivät sano mitään, on hyvä syy kääntyä laskutuspalveluita tarjoavan yrityksen puoleen. Kevytyrittäjyys saattaa olla omaa yritystä sopivampi valinta, jos laskutettavat tulot ovat kohtalaisen pieniä tai vaihtelevat paljon kuukausittain.

 

Haluamme UKKO.fi:ssä omalta osaltamme olla mukana lisäämässä yrittämisen kulttuuria Suomessa. Jo sanan kevytyrittäjä käyttäminen velvoittaa meitä auttamaan käyttäjiämme kohti yrittäjyyttä. Mutta emme me velvollisuuden tunnosta kannusta käyttäjiämme yrittäjäksi, vaan teemme sen halusta auttaa heitä tavoittelemaan unelmiaan kohti menestyvää liiketoimintaa. Teemme myös yhteistyötä Uusyrityskeskusten kanssa, jotta omasta yritystoiminnasta haaveilevilla olisi mahdollisimman helposti saatavilla tietoa yrittäjyydestä ja tukea yrityksen perustamiseen.

 

Kirjoittaja on Piia Peiponen, UKKO.fi:n viestintävastaava.

 

UKKO.fi on Suomen suurin laskutuspalvelu, jonka kautta yksityishenkilöt voivat myydä omaa osaamistaan ilman yrityksen perustamista. Vuonna 2012 perustetun SLP Groupin tarjoamalla UKKO.fi-verkkopalvelulla on jo yli 28 000 aktiivista käyttäjää kahdessa maassa.

 

Mikä on UKKO.fi?
Kursseista ja oppaista apua yrittäjyyteen ja kevytyrittäjyyteen.
UKKO.fi:n palkkalaskuri


x