[[ $root.alertMsgText ]]

Yrittäjä - muista nämä yritystuet!

Yritystukien viidakossa voi äkkiseltään epätoivo iskeä. Mitä tukia voin aloittelevana tai jo toiminnassa olevana yrityksenä hakea? Kokosimme listan tärkeimmistä tukimuodoista, joita voivat olla pienyrittäjällekin joskus ajankohtaisia.

Starttiraha

Aloittava yrittäjä on tiettyjen ehtojen puitteissa oikeutettu hakemaan starttirahaa. Starttirahoitus on aloittelevan yrittäjän henkilökohtainen toimeentulotuki, sillä kuukausittaista tukea ei ole tarkoitettu liiketoiminnan pyörittämiseen. Starttirahan tehtävä on turvata aloittelevan yrittäjän henkilökohtainen ja veronalainen toimeentulo, kun yritys on tuore eikä kassavirta välttämättä vedä vielä sisäänpäin riittävästi. Starttirahaa ei myönnetä, mikäli yrittäjä saa liiketoiminnastaan heti riittävän toimeentulon. Starttirahan perustuen suuruus vuonna 2018 on 32,40 euroa päivältä. Starttirahaa myönnetään enintään 12 kuukauden ajalle ja sen myöntää Työ- ja elinkeinotoimisto. Lue lisää starttirahasta ja myöntämisen perusteista tästä.


Kehittämisavustus

Kun kyseessä on pieni, jo toiminnassa oleva yritys, oman alueen ELY-keskukselta (Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus) on mahdollista hakea kehittämisavustusta.


Mikä on kehittämisavustus?

Kehittämisavustus on nimensäkin mukaisesti valtion avustusta yrityksen investointeja ja muita kehittämistoimenpiteitä varten. Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messu- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Investointeja, jotka liittyvät hankkeeseen, voidaan tapauskohtaisesti tukea 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Kehittämisavustukseen liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät ELY–keskuksien rahoituslinjauksista.


Kehittämisavustuksen edellytyksenä on, että yrityksellä on jokin tavoite – esimerkiksi liikevaihdon kasvattaminen, kansainvälistyminen tai kulujen pienentäminen – ja suunnitelma siitä, kuinka tavoitteeseen päästään. Selvitystyö maksaa yritykselle tietyn summan: avustusta kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää enintään 50 prosenttia tästä kokonaissummasta, jolloin puolet rahoituksesta täytyy yrityksellä löytyä omasta takaa. Kehittämisavustuksen saaminen edellyttää näin ollen vakaata liiketoimintaa tai ainakin mahdollisuutta rahoitukseen. Tämä voi helposti karsia nuoret yritykset pois avustuksen piiristä. 


Miten hakea kehittämisavustusta?

Ensiksi yrityksen tulee olla yhteydessä oman alueen ELY-keskukseen jo suunnitteluvaiheessa. Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. ELY-keskuksen asiantuntijalta on mahdollista saada neuvoja hankesuunnitelman valmistelemiseen. Samalla saat lisätietoja kehittämisavustuksen myöntämisperusteista, tarkemmista alueellisista rahoituslinjauksista ja hyväksyttävistä menoista.


Kehittämiseen myönnettävät avustukset, investointitukea lukuunottamatta, ovat pääosin de minimis -ehtoisia. De minimis -ehtoista tukea voidaan myöntää enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana. Määrään lasketaan mukaan kaikki yrityksen saamat de minimis -ehtoiset tuet. Pienin myönnettävä avustus on 5 000 euroa.


Mihin kehittämisavustusta ei myönnetä?

Yleinen syy hakemuksen hylkäämiseen on puuttuva näyttö siitä, että yrityksellä olisi varaa rahoittaa hanketta itse. Yrityksellä täytyy siis ennen tuen myöntämistä olla realistinen mahdollisuus toteuttaa hanke ilman kehittämisavustusta. Kehittämisavustusta ei myöskään myönnetä, mikäli projekti katsotaan tavanomaiseksi liiketoiminnaksi tai esimerkiksi markkinoinniksi.

 

Yrityksen kehittämisavustus osarahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020  Suomen rakennerahasto -ohjelmasta. Tämän johdosta yrityksen kehittämisavustuksella tuettavien hankkeiden tulee täyttää rakennerahasto-ohjelman tavoitteet ja kriteerit. Keskeisimpinä perusteina tarkasteltaessa soveltuvuutta rakennerahasto-ohjelmaan ovat ohjelman valintaperusteet.Ohjelman valintaperusteet jakautuvat yleisiin ja erityisiin valintaperusteisiin. Yleiset valintaperusteet ovat EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joiden kaikkien tulee täyttyä, jotta avustusta voidaan myöntää rakennerahasto-ohjelman varoista.


Tuen myöntämisen linjaukset ovat harkinnanvaraisia ja ovat pitkälti sidoksissa alueeseen, jossa yritys toimii: tekemisen kautta on syntynyt alueellisesti kuva siitä, mille toimialoille ei esimerkiksi tukia voida myöntää. Näin voidaan tehdä, jos yhden saama tuki vääristäisi kilpailutilannetta. Rahoituslinjauksia on ELY-keskuksissa erilaisia, usein halutaan tukea erityisesti kansainvälisille markkinoille tähtääviä toimijoita.

 


Kiinnostaako yritystuki kehityshankkeeseen? Hio projektisuunnitelma kuntoon:


Mikä on tavoite?
Miten tavoitteeseen päästään ja millä resursseilla? 
Mitä se maksaa?
 

 

 

Muista myös nämä:


Palkkatuki


Jos yrittäjä on tilanteessa, jossa haluaisi palkata lisää työvoimaa, mutta kyseessä on taloudellinen riski, kannattaa palkkatuesta ottaa selvää omasta TE-toimistosta. Palkkatuki lähtee aina liikkeelle työttömän henkilön tilanteesta ja kyseessä on harkinnanvarainen tuki, jonka tarkoitus on auttaa työtöntä henkilöä työllistymään. Työnantaja hakee palkkatukea TE-toimistolta. Työnantaja voi kartoittaa löytyisikö työvoimaksi sellaista henkilöä, joka on oikeutettu palkkatukeen. TE-toimisto voi myös auttaa tällaisen henkilön löytämisessä. Palkkatuen hyödyntäminen voi olla pienyrittäjälle ratkaiseva keino tarjota työpaikkaa ja työllistää lisää henkilöitä. Lue lisää palkkatuesta TE-palvelujen sivulta.

 


Innovaatioseteli


Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin innovaatioseteli tarjoaa tukea selvitystöihin, joiden tarkoituksena on tutkia, onko yrityksen keksimä tuote innovatiivinen ja voisiko se olla suojattavissa. 


 

 

Päivitetty: 4.2.2019
Lähde: ELY-keskus ja TE-palvelut


x