[[ $root.alertMsgText ]]

Yrittäjä - muista nämä yritystuet!

Yritystukien viidakossa voi äkkiseltään epätoivo iskeä. Mitä tukia voin aloittelevana tai jo toiminnassa olevana yrityksenä hakea? Kokosimme listan tärkeimmistä tukimuodoista, joita voivat olla pienyrittäjällekin joskus ajankohtaisia.

Starttiraha

Aloittava yrittäjä on tiettyjen ehtojen puitteissa oikeutettu hakemaan starttirahaa. Starttirahoitus on aloittelevan yrittäjän henkilökohtainen toimeentulotuki, sillä kuukausittaista tukea ei ole tarkoitettu liiketoiminnan pyörittämiseen. Starttirahan tehtävä on turvata aloittelevan yrittäjän henkilökohtainen ja veronalainen toimeentulo, kun yritys on tuore eikä kassavirta välttämättä vedä vielä sisäänpäin riittävästi. Starttirahaa ei myönnetä, mikäli yrittäjä saa liiketoiminnastaan heti riittävän toimeentulon. Starttirahan perustuen suuruus vuonna 2016 on 32,68 euroa päivältä. Starttirahaa myönnetään enintään 18 kuukauden ajalle. Lue lisää starttirahasta ja myöntämisen perusteista tästä.


Kehittämisavustus

Kun kyseessä on pieni, jo toiminnassa oleva yritys, oman alueen ELY-keskukselta (Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus) on mahdollista hakea kehittämisavustusta.


Mikä on kehittämisavustus?

Kehittämisavustus on nimensäkin mukaisesti valtion avustusta yrityksen investointeja ja muita kehittämistoimenpiteitä varten. Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messu- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Investointeja, jotka liittyvät hankkeeseen, voidaan tapauskohtaisesti tukea 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Kehittämisavustukseen liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät ELY–keskuksien rahoituslinjauksista.


Kehittämisavustuksen edellytyksenä on, että yrityksellä on jokin tavoite – esimerkiksi liikevaihdon kasvattaminen, kansainvälistyminen tai kulujen pienentäminen – ja suunnitelma siitä, kuinka tavoitteeseen päästään. Selvitystyö maksaa yritykselle tietyn summan: avustusta kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää enintään 50 prosenttia tästä kokonaissummasta, jolloin puolet rahoituksesta täytyy yrityksellä löytyä omasta takaa. Kehittämisavustuksen saaminen edellyttää näin ollen vakaata liiketoimintaa tai ainakin mahdollisuutta rahoitukseen. Tämä voi helposti karsia nuoret yritykset pois avustuksen piiristä. 


Miten hakea kehittämisavustusta?

Ensiksi yrityksen tulee olla yhteydessä oman alueen ELY-keskukseen. Rahoitusasiantuntijan kanssa kartoitetaan yrityksen tilanne ja mietitään ihanteellinen ratkaisu. Ensimmäinen avustus voi olla ELY-keskuksen konsulttipalvelu, jota tarjotaan yrityksille, joilla on vähintään yksi tilinpäätös takana. Jos halutaan boostia myyntiin, voi yritys esimerkiksi saada parin päivän myyntikonsultoinnin. Yrittäjä maksaa tästä palvelusta pienen osan ja ELY-keskus loput. Jos katsotaan, että kehitystoimenpide vaatii muutakin, aletaan pohtia kehittämisavustuksen mahdollisuutta. Kehittämisavustusta täytyy hakea ennen kehityshankkeen alkamista. 


Kehittämiseen myönnettävät avustukset, investointitukea lukuunottamatta, ovat pääosin de minimis -ehtoisia. De minimis -ehtoista tukea voidaan myöntää enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana. Määrään lasketaan mukaan kaikki yrityksen saamat de minimis -ehtoiset tuet. Pienin myönnettävä avustus on 5 000 euroa.


Mihin kehittämisavustusta ei myönnetä?

Yleinen syy hakemuksen hylkäämiseen on puuttuva näyttö siitä, että yrityksellä olisi varaa rahoittaa hanketta itse. Yrityksellä täytyy siis ennen tuen myöntämistä olla realistinen mahdollisuus toteuttaa hanke ilman kehittämisavustusta. Kehittämisavustusta ei myöskään myönnetä, mikäli projekti katsotaan tavanomaiseksi liiketoiminnaksi tai esimerkiksi markkinoinniksi.


– Rajaa onkin vaikea vetää sille, mikä yritystoiminta katsotaan normaaliksi ja missä markkinoinnin raja menee, kun mietitään kehittämisavustuksen myöntämistä. Esimerkiksi kehittämisavustusta ei voida myöntää koodarin palkkaamiseen, jos yrityksen tavoitteena on tarjota verkkosivusto. Tällöin kyseessä on normaali liiketoiminta, yritysneuvoja Stig Jankes kertoo.


Tuen myöntämisen linjaukset ovat harkinnanvaraisia ja ovat pitkälti sidoksissa alueeseen, jossa yritys toimii: tekemisen kautta on syntynyt alueellisesti kuva siitä, mille toimialoille ei esimerkiksi tukia voida myöntää. Näin voidaan tehdä, jos yhden saama tuki vääristäisi kilpailutilannetta. Rahoituslinjauksia on ELY-keskuksissa erilaisia, usein halutaan tukea erityisesti kansainvälisille markkinoille tähtääviä toimijoita.


– Kun haetaan kansainvälistymistä, perustekijänä on, että asiat ovat kotimarkkinoilla kunnossa. Voi myös miettiä, mikä olisi lopulta se tehokkain ja edullisin tapa lähteä kansainvälistymään: tehdä kalliita selvityksiä ja tutkimuksia vai lähettää toimitusjohtaja suoraan maailmalle tapaamaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla myös ulkomaisista messuosallistumisista tai kansainvälistymistoimenpiteisiin liittyvistä matkoista aiheutuvat kulut. Puhtaasti markkinointiin liittyviä toimenpiteitä ja matkustamista ei kuitenkaan voida tukea, Jankes pohtii.


Kiinnostaako yritystuki kehityshankkeeseen? Hio projektisuunnitelma kuntoon:


Mikä on tavoite?
Miten tavoitteeseen päästään ja millä resursseilla? 
Mitä se maksaa?
 

 

 

Muista myös nämä:


Palkkatuki


Jos yrittäjä on tilanteessa, jossa haluaisi palkata lisää työvoimaa, mutta kyseessä on taloudellinen riski, kannattaa palkkatuesta ottaa selvää omasta TE-toimistosta. Palkkatuki lähtee aina liikkeelle työttömän henkilön tilanteesta ja kyseessä on harkinnanvarainen tuki, jonka tarkoitus on auttaa työtöntä henkilöä työllistymään. Työnantaja hakee palkkatukea TE-toimistolta. Työnantaja voi kartoittaa löytyisikö työvoimaksi sellaista henkilöä, joka on oikeutettu palkkatukeen. TE-toimisto voi myös auttaa tällaisen henkilön löytämisessä. Palkkatuen hyödyntäminen voi olla pienyrittäjälle ratkaiseva keino tarjota työpaikkaa ja työllistää lisää henkilöitä.


– Kynnys palkkatuen myöntämiselle on lopulta aika pieni, Jankes kertoo.


Innovaatioseteli


Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin innovaatioseteli tarjoaa tukea selvitystöihin, joiden tarkoituksena on tutkia, onko yrityksen keksimä tuote innovatiivinen ja voisiko se olla suojattavissa. 


– Koska selvitystyön tekeminen maksaa itsessään aika paljon rahaa, on innovaatioseteli hyvä tuki tilanteisiin, jossa tuotteella olisi potentiaalia päästä suojauksen piiriin. Nimensä mukaisesti edellytyksenä on aito innovaatio, Jankes sanoo.


 


x