[[ $root.alertMsgText ]]

Työkyvyttömyys ja kuntoutus

Myös yrittäjät ovat oikeutettuja työeläkekuntoutukseen, jonka keinoja ovat työkokeilu, elinkeinotuki yritystoiminnan kehittämiseksi tai täysin uuden ammatin hankkiminen uudelleenkoulutuksen kautta.

 

Kuntoutusmahdollisuus on monelle itsensä työllistäjälle täysin tuntematon ja ehkä siksi liian moni taistelee jaksamisen kanssa työkykyisyyden ja työkyvyttömyyden välillä.

 

Työkyvyttömyyseläke tunnetaan Varman kuntoutuksen kehityspäällikkö Merja Vallen mielestä liiankin hyvin verrattuna muihin vaihtoehtoihin, sillä se on viimeinen käytettävänä olevista korteista, kun työn tekeminen on jo liian vaikeaa.

 

Varman tekemän selvityksen mukaan lausunnoista ja ensioireiden havaitsemisista vastaavat lääkäritkään eivät usein tunne kaikkia keinoja yrittäjän tukemiseksi takaisin työelämään. Työterveyshuolto toki tuntee kuntoutusprosessin, mutta valitettavan harvalla yrittäjällä on työterveyshuolto hankittuna.

Yksinyrittäjistä 13,9 oli hankkinut itselleen työterveyshuoltopalvelut.

Lähde: Työterveyslaitos - Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuolto suomessa 2013–2014

Ilmoitus ajoissa ja ennen päätöstä töiden lopettamisesta

- Mikäli yritystoiminnan jatkaminen on hankalaa terveydellisistä syistä, olisi hyvä olla yhteydessä meihin Varman asiantuntijoihin, ennen kuin aikoo lopullisesti lyödä hanskat tiskiin, toteaa Varman kehityspäällikkö Merja Valle.

 

Yrittäjän kannattaa myös olla hyvissä ajoin yhteydessä asiantuntijoihin, jotta esimerkiksi työttömyysjaksot eivät veny liian pitkiksi, sillä pitkät työttömyysjaksot voivat johtaa työeläkekuntoutushakemuksen hylkäämiseen.

 

Työkyvyn arvioinnissa on usein törmätty sekaannuksiin, jotka johtuvat Kelan sairauspäivärahan myöntämisen perusteista. Kela nimittäin arvioi työkykyä päivärahan hakemisen yhteydessä nykyisen työn kannalta ja mikäli nykyistä työtä ei kykene tekemään Kelan myöntämän 300 päivää kestävän tuen jälkeen, tapaus siirtyy työeläkeyhtiön arvioitavaksi. Työkykyä voi usein olla jäljellä monenlaiseen ammattiin. Jauhopölyyn allergian saaneelle leipurille voi löytyä uusi ura vaikkapa myyjänä ja selkäsairautta poteva taksiautoilija voi löytää uuden uran nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajana.

 

Merja Valle tuntee ikävän monta yrittäjätarinaa, jotka ovat päättyneet työkyvyttömyyteen. Onneksi nykyisin yhä useampi kuntoutuu tai vaihtaa alaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen sijasta. Työkokeilussa voi nimensä mukaisesti kokeilla vaikka aiempaa työtä kevyemmällä kuormalla pitkän sairasloman jälkeen. Jos työ ei suju kuukausien kokeilun jälkeen, voidaan harkita yritystoiminnan uudelleenmuotoilua tai täysin uuden yritystoiminnan aloittamista Varman tuella. Työeläkeyhtiö maksaa esim. työkokeilun tai kouluttautumisen ajalta toimeentuloa, jonka suuruus on kolmanneksen suurempi kuin mitä työkyvyttömyyseläkkeen määrä sillä hetkellä olisi. Kuntotuvan yrittäjän on myös mahdollista saada rahallista tuke uusien laitteiden tai ohjelmistojen hankintaan, jotta hän voisi paremmin jatkaa yritystoimintaansa sairaudesta huolimatta.

 

Hakemukset

Hakemukset ovat Varman asiantuntijoiden mukaan usein vajavaisia hakijan kokonaisterveydentilaa kuvaavalta osalta. Lääkärin lausunto voi olla suppea ja siitä ei käy ilmi kaikki työkykyyn vaikuttavat sairaudet.  

Luottolääkäri olisi monelle yrittäjälle hyvä tae terveyden kokonaiskuvan kannalta. Jos sellaiseen ei ole mahdollisuutta, kannattaa harkita lääkärinlausuntojen ja sairauskertomusten huolellista arkistointia, jotta ne voi viedä lääkärille kuntoutukseen- ja työkyvyttömyyteen liittyvissä tilanteissa.

 

Kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkehakemuksessa on hyvä kertoa päivittäisestä työstä ja kuvailla havainnollisesti mitä asioita ei pysty tekemään. Asiantuntijat lukevat hakemukset yksityiskohtineen hyvin tarkasti, joten kuvailuun kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa.

 

Perustana ilmoitettu työtulo

Työeläkeyhtiöiden maksama tuki perustuu kaikissa työeläkkeeseen liittyvissä kuntoutustoimenpiteissä yrittäjän ilmoittamaan työtuloon. Päästäkseen työeläkekuntoutukseen on työtulon oltava viimeiseltä viideltä vuodelta yhteensä vähintään 34 508 euroa (2016) ja vakuutusmaksujen on oltava kunnossa. Työtulon taso kannattaa siis tarkistaa ja asettaa se etenkin toiminnan vakiinnuttua kohdilleen. 

Lue lisää työeläkekuntoutuksesta Varman sivuilta >>


x