[[ $root.alertMsgText ]]

Yrittäjän vuosikello

Yrityksen toimintaan ja pyörittämiseen liittyy monia tärkeitä päivämääriä, jotka on hyvä korvamerkata muistiin, jotta kaikki sujuu ajallaan ja mallikkaasti.

Monta päivää muistettavana

Jokaisella yrityksellä on tiedossaan liuta tärkeitä päivämääriä, jotka liittyvät niin verotukseen, palkkojen ja vakuutusten maksuun kuin osinkoihin ja osakaslainoihin. Monesta muusta puhumattakaan.

 

Yrityksen vuosikello -artikkeliin on kerätty yrityksille ja yhteisöille tärkeitä päivämääriä, joita noudattamalla yritystoiminta sujuu mallikkaasti ja talousasiat pysyvät hallinnassa. Ajallaan.

 

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse, minkä vuoksi jokaisen yrittäjän kannattaisi palkata itselleen ammattitaitoinen kirjanpitäjä, jolle yrittäjä toimittaa tarvittavat kuitit ja tositteet annettuun eräpäivään mennessä.

Kun tietojen ja kuittien toimittamisesta tulee rutiini, helpotat myös kirjanpitäjäsi työtä hänen pitäessä yritystoimintasi paperipolitiikan ajantasalla.

Veroviraston sivustolla on laadittuna yksityiskohtainen vuosikalenteri, joka kertoo kuluvan kuukauden tärkeät päivämäärät. Vastaava yksityiskohtainen kalenteri löytyy myös Suomen Yrittäjien kirjautumisen takana olevista palvelusta (vain jäsenille).

Yritysten ja yhteisöjen tärkeitä päivämääriä

Yhteisön tulee antaa veroilmoitus neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, joka päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

 

Jäännösverot tulee maksaa viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä. Ennakonpalautus hoidetaan päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 7. päivään mennessä.

 

Veroilmoitusten postitusajankohtaan vaikuttaa yhteisön tilikauden päättymisajankohta. Vuonna 2017 yhteisöasiakkaille ei enää lähetetä esitäytettyä veroilmoituslomaketta eikä täyttöopasta. Sen sijaan kaikille lähetetään tiedote veroilmoituksen antamisesta. 

 

Takista tärkeät päivämäärät verohallinnon sivuilta.

 

Yritysten kuukausittain toistuvat eräpäivät

Kuukauden 12. päivään mennessä

1. Arvonlisäveron ilmoittaminen

Mikäli yrityksesi noudattaa kuukausiluontoista ilmoitusmenettelyä, on sähköisten kausiveroilmoitusten eräpäivä aina kohdekuukautta seuraavan kahden kuukauden jälkeinen 12. päivä. Eli esimerkiksi tammikuun arvonlisäveron eräpäivä on vasta 12. maaliskuuta.

 

2. Työnantajasuoritusten eräpäivä

Työnantajasuoritukset sisältävät ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun. Nämä suoritukset tehdään aina kohdekuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Eli tammikuussa maksettujen palkkojen työnantajasuoritusten eräpäivä on  jo 12. helmikuuta.

Kuukauden 20. päivään mennessä

3. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen jättöpäivä

Tämä päivämäärä koskee niitä yrityksiä, joilla on EU-myyntiä. Yhteenvetoilmoitus annetaan aina kohdekuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä, eli tammikuisista maksuista ilmoitus annettaisiin 20. helmikuuta.

 

4. TyEL-vakuutuksen ilmoittaminen

Jos olet valinnut TyEL-vakuutuksen ilmoittamisen kuukausittain, tulee ilmoitus tehdä palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Eli tammikuussa maksetuista palkoista ilmoitus tehtäisiin 20.2. mennessä.

Kuukauden 23. päivään mennessä

5. Ennakkoverojen eräpäivä

Ennakkoverot erääntyvät maksettavaksi aina kuukauden 23. päivä. Tuloksesta riippuen verot on maksettava joka joka kuukausi tai joka toinen kuukausi, mutta tämä selviää verotoimistosta lähetetyistä ennakkoveron maksuun tarkoitetuista tilisiirtolomakkeista.

Kuukausimuistutuksia

Tammikuu

Sekä ennakon täydennysmaksu, sähköinen osinkojen vuosi-ilmoitus että palkkatietojen vuosi-ilmoittaminen tulee ilmoittaa 31.1 mennessä.

 

Helmikuu

Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista toimitetaan 24. mennessä. Verotilin vuosimenettely, ilmoitus- ja maksupäivä on 28.2.

 

Maalis-, huhti- ja toukokuu

Maatalouden harjoittajat ja metsätalouden lomake toimitetaan 2.3. mennessä. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä elinkeinoyhtymät (Ay tai Ky) toimittavat veroilmoitukset 2.4. mennessä.

 

Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt, joiden tilikausi on päättynyt 31.12., hoitavat veroilmoituksen 30.4. mennessä ja vähäistä toimintaa harjoittavat 7.5 tai 13.5. mennessä.


x