[[ $root.alertMsgText ]]

Yrittäjän YEL-vakuutus

YEL-vakuutus tuo turvaa koko työuralle – ei vain vanhuuden eläketurvaksi, kuten yleisesti luullaan. Siksi se on yrittäjän tärkein vakuutus.

Tarvitset vakuutuksen, jos:

Olet
18–67-vuotias
yrittäjä

Työskentelet yrityksessäsi ja asut Suomessa

Yrittäjyys jatkuu vähintään 4 kuukautta

Vuotuinen työtulosi on vähintään
7 799,37 €

YEL on yrittäjän tärkein vakuutus

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus ei nimestään huolimatta liity vain vuosikymmenten päässä häämöttävään eläkkeeseen ja sen suuruuteen. YEL ja sille määrittelemäsi työtulo toimivat koko yritystoiminnan ajan kaiken sosiaaliturvan perustana.

YEL antaa turvan työkyvyttömyyden, työttömyyden ja lopulta sen ansaitun eläkkeenkin varalle. Sen perusteella määräytyvät myös äitiys- ja isyyspäivärahat sekä yrittäjän mahdollinen perhe-eläke.

On hyvä muistaa, ettei pelkkä yrityksen omistaminen riitä: YEL edellyttää työntekoa yrittäjänä. Sinun pitää siis työskennellä yrityksessäsi, jotta voit tulevaisuudessa nauttia vakuutuksen turvaamista eläkepäivistä kesämökillä tai vaikkapa palmun alla.

 

Saman vakuutuksen piiriin kuuluvat myös ne samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet, jotka työskentelevät yhtiössä ja omistavat yhdessä yrittäjän kanssa yli 50 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. 

YEL ja työtulo määrittävät tuen suuruuden

YEL-vakuutus on otettava kuuden (6) kuukauden kuluessa YEL:n mukaan vakuutettavan yrittäjätoiminnan alkamisesta. Vakuutuksen alkamispäivän tulee olla YEL:n piiriin kuuluvan työskentelyn alkamispäivä, joka ei kuitenkaan aina ole sama kuin yrityksen perustamispäivä.

 

Vakuutus kannattaa ottaa ajoissa, sillä myöhässä otettuun vakuutukseen lisätään laiminlyöntikorotus. YEL-vakuutuksen yhteydessä määritellään myös työtulo ja sen suuruus, jonka perusteella eläkkeesi ja tukien määrät karttuvat.

Näin arvioit YEL-työtulon oikealle tasolle

Yritystoiminnan alkuvaiheilla menoeriä on paljon. Sen vuoksi YEL-työtulo huvittaisi varmasti arvioida normaalia alhaisemmaksi kaikkien juoksevien kulujen minimoimiseksi. Se ei kuitenkaan kannata, sillä liian alhaiseksi ilmoitetulla työtulolla sosiaaliturvasi jää liian pieneksi.

Kannattaa muistaa, että yrittäjän ansiosidonnaisen päivärahan suuruus on korkeintaan maksamasi työtulon verran. Sen vuoksi luvun kanssa kannattaa olla tarkkana kuin porkkana.

Muistisääntönä voidaan sanoa, että työtulon tulee vastata sitä palkkaa, joka maksettaisiin, jos työtäsi palkattaisiin tekemään yhtä ammattitaitoinen työntekijä kuin sinä. Työtulon arviointiin vaikuttavat työtuntiesi lisäksi yrityksesi toimiala, liikevaihto ja korkein työntekijän palkka.

Työtuloa määritettäessä kiinnitetään huomiota myös siihen, onko yrittäjätoimintasi pää- vai sivutoimista, ja harjoitatko toimintaa kausiluonteisesti vai ympäri vuoden. Sivutoimisuus, osa-aikaisuus, kausiluonteisuus ja alentunut työkyky otetaan kaikki huomioon työtulon arvioinnissa, joten muista aina ilmoittaa heti, mikäli tilanteesi muuttuu – muutoksia kun ei voida tehdä takautuvasti. Vastuu työtulon riittävästä tasosta on aina yrittäjällä itsellään.

 

Työskenteletkö samanaikaisesti useamassa yrityksessä? Siinä tapauksessa määrittele työtulosi yhteisarvona, sillä vakuutus on henkilökohtainen ja kattaa kaiken yrittäjätoimintasi. Vakuutusmaksusi määräytyvät arvioimasi ja sittemmin vahvistetun työtulosi perusteella.

Ensikertalainen saa 22 % alennuksen YEL-vakuutuksesta

Jos perustat yrityksen ensimmäistä kertaa, saat YEL-maksustasi 22 % alennuksen neljältä ensimmäiseltä vuodelta.

Alla olevan laskurin avulla voit säätää itsellesi sopivan vakuutusmaksun
Vakuutusmaksun suuruus määrittää myös sairaus-, vanhempain ja työttömyyspäivärahojen määrät.
Työtulo
Arvio työpanoksesi rahallisesta arvosta yrityksellesi.
Vakuutusmaksusi     €/kk     €/v
1250
2500
3750
€/kk
Eläkkeen lisäksi YEL:n suuruus määrää seuraavat turvat
YEL-maksun määrittämä Kelan maksama sairauspäiväraha kuukaudessa
€/kk
Lisäturvan tarve
€/kk
€/kk
Lisäturvan voit ottaa tapaturmien ja sairastumisien varalle.
Sairauspäiväraha
€/pv
Vanhempainpäiväraha
€/pv
Työttömyyspäiväraha
€/pv
peruspäiväraha
€/pv
ansiopäiväraha

 

Varman sivuilta löydät lisätietoa YEL-vakuuttamisesta.

Tarvitsetko YEL-vakuutuksen?

Pyydä tarjousta Varman YEL-vakuutuksesta >>


x