[[ $root.alertMsgText ]]

Yrityksen nimi

Eräs yrityksen perustamisen alkuvaiheen tehtävistä on yrityksen nimestä päättäminen. Nimen valintaan kannattaakin käyttää hieman aikaa ja vaivaa, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä nimen sisällön ja rekisteröitävyyden kannalta.

Nimellä erottaudutaan

Yrityksen nimi koetaan jo perustamisvaiheessa usein hyvin tärkeäksi, ja pettymys voi olla suuri, jos juuri vaivalla ja pitkään pohdittu nimi ei syystä tai toisesta olekaan rekisteröitävissä. Kun käytät toiminimeäsi juuri rekisteröidyssä muodossa, on myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden helppo löytää yritys ja sen tarjoamat palvelut. Samalla vältät myös loukkaamasta toisen yrityksen toiminimeä ja tavaramerkkiä.

 

Muista laittaa perustamisilmoitus kaupparekisteriin

Keksimäsi nimi voidaan tutkia vasta sen jälkeen, kun perustamisilmoitus on tullut vireille kaupparekisteriin. Koska nimeä ei voida vahvistaa ennen rekisteröintiä, yrityksen ei kannata esim. painattaa mainosmateriaalia tai ryhtyä muihin kustannuksia aiheuttaviin toimenpiteisiin ennen kuin yritys on rekisteröity.

Lue ohjeemme eri yritysmuotojen perustamisesta

 

Yrityksen toiminimi voidaan muodostaa eri tavoin. Eräs käytetty keino on yhdistää paikkakunnan nimi ja harjoitettava toiminta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että jos toiminimi sisältää ainoastaan tarjottavan palvelun nimen ja paikkakunnan nimen, toiminimi ei välttämättä kokonaisuutena arvostellen ole erityisen omaperäinen tai keksinnöllinen. Tällaisessa tapauksessa toiminimi ei välttämättä saa vahvaa suojaa mahdollisesti tulevaisuudessa rekisteröitäväksi ilmoitettaviin samankaltaisiin toiminimiin nähden. Mitä keksinnöllisempi toiminimi on, sitä voimakkaampaa suojaa se saa. Keksinnöllinen toiminimi voi myös paremmin erottua jo olemassa olevista yrityksistä.  

Myös toimiala on syytä pitää mielessä

Toiminimeä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös yrityksen toimiala. Pääsääntöisesti ainoastaan samalla tai samankaltaisella alalla toimivien yritysten toiminimet voivat sekoittua keskenään. Jos yrityksellä on perustettaessa yleistoimiala, tämä johtaa siihen, että myös tosiasiallisesti eri toimialalla toimivien yritysten toiminimet saattavat tulla esteeksi perustettavalle yritykselle.

 

Toiminimilain mukaan yrityksen toiminimen tulee yksilöidä yritys. Pelkät toimintaa kuvaavat sanat eivät yksinään riitä yksilöimään yritystä, esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa Autokauppa Oy. Toiminimi muuttuu yksilöiväksi, kun nimeen lisätään jotain muuta, esim. oma nimi, paikkakunta tms.

 

Toiminimessä ei ilman suostumusta saa käyttää mitään, mikä voidaan ymmärtää toisen sukunimeksi. Yleisesti tällaisia ovat nimet, jotka ovat käytössä vain sukuniminä eivätkä tarkoita mitään muuta. Sukunimen kaksoismerkitys voi tietyissä tilanteissa poistaa sukunimiesteen, mutta toki muita esteitä nimen rekisteröinnille voi vielä jäädä.

 

Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta löydät lisää toiminimiohjeita, joissa on kerrottu toiminimen suunnittelusta. PRH:n sivuilta löytyy myös linkkejä palveluihin, joissa voit itse tehdä ennakkotutkimusta miettimällesi toiminimelle. Itse tehtävä toiminimen ennakkotutkimus ei ole aukoton, mutta sen avulla voi löytää selviä esteitä nimen rekisteröimiselle.

 

Yrityksen on myös mahdollista harjoittaa osaa toiminnastaan aputoiminimellä. Tällöin tulee ilmoittaa aputoiminimen yhteydessä myös aputoiminimellä harjoitettava toimialan osa. Yritys ei voi kuitenkaan harjoittaa koko toimialaa aputoiminimellä. Jos esimerkiksi yrityksen toimialana on vähittäiskauppa, aputoiminimen toimialana ei voi olla vähittäiskauppa kokonaisuudessaan, mutta esimerkiksi kodintarvikkeiden vähittäiskauppa on mahdollinen. Rajaus voidaan tehdä myös maantieteellisesti.

 

Toiminimen tulee selvästi erottua rekisterissä olevista toiminimistä. Identtistä tai hyvin lähellä olevaa toiminimeä ei voida rekisteröidä. Nimet eivät saa olla identtisiä kirjoitettuina eivätkä lausuttuina. Pelkästään yritysmuodon tunnus (esim. Oy / Ky) eivät lisää erottuvuutta.

 

Kotisivuillamme on kattava tietopaketti yrityksen nimeen liittyvistä asioista, joihin on hyvä käydä tutustumassa täällä.

Onnea alkavalle yritystoiminnalle!


x